Thị giá cổ phiếu, giá thị trường
Hướng dẫn CK

Bảng giá chứng khoán | Đầu tư chứng khoán

Bảng giá chứng khoán – Hiển thị các chi tiết về giá và khối lượng giao dịch

bảng giá chứng khoán là bảng hiển thị giá và khối luợng mua, bán, của các cổ phiếu trong phiên giao dịch cổ phiếu.

Giá mua 3 Giá mua 2 Giá mua 1 Giá khớp Giá bán 1 Giá bán 2 Giá bán 3 Mã cổ phiếu
Khối lượng 1 Khối lượng 2 Khối lượng 3 khối lượng khớp Khối lượng 1 Khối lượng 2 Khối lượng 3

Trên bảng giá thể hiện những gì

  • Khối luợng và giá của bên đặt mua
  • Khối luợng đã khớp lệnh và giá đang khớp lệnh
  • Giá trị khớp lệnh và khối lượng đã khớp
  • Mã cổ phiếu

Lưu ý, trên bảng giá còn thể hiện mức giá sàn và giá trần của một cổ phiếu.

Mức giá này được tính bằng: giá tham chiếu *( 1+-biên độ)

Biên độ giá chứng khoán được quy định theo từng sàn giao dịch chứng khoán. Cụ thể, ở  sàn HSX là +-7% ; sàn HNX là +-10% ; sàn Upcom là +-15%

Bảng giá chứng khoán trực tuyến

  • Xem bảng giá chứng khoán ở đâu

  • Tới sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán
  • Xem bảng giá trực tuyến trên máy tính

Một số trang web để bạn xem bảng giá trực tuyến

SBS : http://stockboard.sbsc.com.vn/apps/StockBoard/SBSC/HOSE.html

VND : https://banggia-hn.vndirect.com.vn

VCBS : https://quotes.vcbs.com.vn/Priceboard

Công ty SSI : https://iboard.ssi.com.vn/bang-gia/vn30

Trong đầu tư chứng khoán bạn nên : học hỏi và hiểu những khái niệm, phương pháp, tiêu chuẩn, nguyên tắc và trên hết là khả năng tư duy logic để nâng cao kỹ năng phân tích. Không nên xem bảng giá nếu không cần thiết