Phân tích chứng khoán
Định Giá CK Phân tích CK Thị trường CK

Mua Cổ Phiếu Hay Là Mua Doanh Nghiệp

Mua cổ phiếu là đầu tư hay đầu cơ. Nếu đứng trong vai một người đi mua doanh nghiệp nhà đầu tư sẽ ra sao

Mua cổ phiếu xét về mặt hình thức chỉ là việc mua và bán các cp trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bản chất của việc mua cổ phiếu đó là đầu tư hay đâu cơ thì chưa chắc bạn đã hiểu rõ.

Để hiểu rõ bạn nên nắm chắc cũng như hiểu gốc rễ của vấn đề. Điểm mấu chốt chính là tìm ra điểm khác nhau giữa giá trị và giá cả.

Đầu tư chứng khoán là việc tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích để mua chứng khoán ở mức giá phù hợp nhằm đem lại mức sinh lời thỏa đáng trong tương lai

Vậy, Mua cổ phiếu có phải là mua một doanh nghiệp không?

Câu trả lời này X sẽ để bạn đọc tự trả lời. Hãy nghiên cứu khái niệm và các đặc điểm cổ cổ phiếu

Cổ phiếu là chứng thư xác nhận sự góp vốn và quyền sở hữu hợp pháp của một chủ thể đối với CTCP.

Cổ phiếu là một CK phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với tài sản hoặc vốn của một CTCP

Đầu tư cổ phiếu nào

Những đặc điểm của cổ phiếu

  • Cổ phiếu là 1 công cụ vốn.
  • Cổ đông là người chủ sở hữu của CTCP. Mức độ chủ sở hữu tùy thuộc vào số cổ phần.
  • Cổ đông cùng nhau chia sẻ mọi thành quả cũng như tổn thất trong quá trình hoạt động.
  • Cổ phiếu không có thời hạn.
  • Chỉ có CTCP mới được phát hành cổ phiếu.

Nhà đầu tư vĩ đại Warren Buffet đã từng nói, đại ý rằng: hãy xem việc mua cổ phiếu như việc mua một doanh nghiệp. Hay bạn có yên tâm không nếu thị trường ck đóng cửa trong một thời gian.

Đầu tư hay đầu cơ chứng khoán

định nghĩa đơn giản

  • Đầu tư là việc mua cổ phiếu là việc hiểu được mức rủi ro và mức sinh lời có thể nhận được mà vẫn đảm bảo an toàn vốn
  • Đầu cơ là việc mua cổ phiếu với mục đích ngắn hạn, có thể đạt được mức sinh lời nhất định nhưng khả năng mất vốn cao

Nếu bạn xem việc đầu tư cổ phiếu là việc mua doanh nghiệp và thực sự thấm nhuần tư tưởng này, thì bạn sẽ hành động và suy nghĩ như những nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp thực thụ.

Là nhà đâu tư sẽ dốc tâm sức để nghiên cứu doanh nghiệp, tìm ra điểm hợp lý và bất hợp lý trong kinh doanh để nhìn ra tiềm năng phát triển của cty, dựa trên cái nhìn của một người chủ doanh nghiệp.

Từ đó đưa ra mức định giá hợp lý để xem xét có đầu tư hay không. Khi đã xem mình sở hữu doanh nghiệp nhà đầu tư có thể dễ dàng tránh được những thay đổi giá một cách nhất thời

Mua cổ phiếu ở đâu Cách mua cổ phiếu

có thể mua trên 2 thị trường

  • Thị trường tập trung : mua bằng cách khớp lệnh qua sàn
  • Thị trường phi tập trung : sàn OTC, phát hành lần đầu,…

Cách mua cp : google search nhé

Chúc đầu tư thành công!

 

xxxvideo xxx hindi