TỔNG HỢP KIẾN THỨC VĨ MÔ CĂN BẢN

Vĩ mô căn bản – những yếu tố nền tảng cho một kiến trúc bền vững. Tiền tệ, hàng hóa, lãi suất , tổng cung – tổng cầu. Các chu kỳ kinh tế, suy thoái – tăng trưởng – tái thiết – khủng hoảng

04 Mục tiêu của chính sách vĩ mô:

Hiệu quả, công bằng, ổn định và tăng trưởng

Sản lượng sản xuất cao, tốc tộ tăng trưởng cào và bền vững

Tạo công an việc làm cho người lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp

Ổn định giá cả hàng hóa, kiểm soát tỉ lệ lạm phát ở mức vừa phải

Ổn định tỉ giá hối đoái và cán cân thanh toán

Công cụ điều tiết vĩ mô

Chính sách tài khóa : chính sách thuế và chi tiêu ngân sách của chính phủ.

Chính sách tiền tệ : NHTW thay đổi lượng cung tiền nhằm thay đổi lãi suất tiền tệ

Chính sách ngoại thương: Tác động đến cán cân thương mại và cán cân thanh toán thông qua chính sách can thiệp vào tỉ giá hối đoái và thuế XNK.

Chính sách thu nhập : bao gồm chính sách giá cả và chính sách lương.