Chỉ số tài chính là gì? Có bao nhiêu nhóm chỉ số tài chính?

chỉ số tài chính và tầm quan trọng

Chỉ số tài chính doanh nghiệp

Tầm quan trọng của các chỉ số tài chính trong nghiên cứu đầu tư

mua cổ phiếu là mua doanh nghiệp
Chỉ số tài chính Kiến thức CK

Chỉ số ROE – Mối liên hệ giữa ROE với ROA, ROS, DAR,Hệ số vòng quay

CHỈ SỐ ROE Chỉ số roe là chỉ số tài chính quan trọng nhất đối với nhà đầu tư. Nó thể hiện rằng một đồng vốn chủ sỡ hữu đã bỏ ra sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận Xem thêm: Ý nghĩa của chỉ số ROE trong đầu tư Phân biệt ROE và ROAE […]

Các yếu tố ảnh hưởng tăng trưởng lợi nhuận
Chỉ số tài chính Kiến thức cơ bản

PEG là gì ? Cách định giá cổ phiếu theo PEG

Tỉ lệ PEG là gì? Peg là gì? các điểm trọng yếu Tỉ lệ PEG ( Price earnings growth rate ) là chỉ số tài chính thể hiện mối quan hệ giữa hệ số giá trên thu nhập ( P/E ) và tốc độ tăng trưởng G. Căn cứ vào sự thay đổi của tốc […]

Lợi nhuận hoạt động
Chỉ số tài chính Kiến thức CK

Lợi nhuận hoạt động – EBIT | Công thức tỉ lệ lợi nhuận hoạt động

Lợi nhuận hoạt động là gì? Công thức tính lợi nhuận. Làm cách nào để nâng cao mức lợi nhuận này Lợi nhuận hoạt động là lợi nhuận trước lãi và thuế của doanh nghiệp được viết tắt là EBIT ( Earning Before Interest and tax ). Là thước đo để đánh giá khả năng […]

chi so EPS là gì
Chỉ số tài chính

EPS là gì? Ý nghĩa và Công thức tính giá trị EPS

EPS LÀ GÌ? TẠI SAO NÓI ĐÂY LÀ CHỈ SỐ QUAN TRỌNG EPS là gì ? EPS ( Earning Per Share ) Là phần lợi nhuận trên mỗi cổ phần mà cổ đông sở hữu – lợi nhuận trên một cổ phiếu sau khi trừ đi tất cả các chi phí phát sinh của doanh […]

biên lợi nhuận gộp
Chỉ số tài chính Kiến thức cơ bản

Biên Lợi Nhuận gộp | Cách tính và ý nghĩa chỉ số

Biên lợi nhuận gộp và cách tính tỉ số lợi nhuận gộp biên lợi nhuận gộp – lãi gộp Biên lợi nhuận gộp ( Gross Profit ) hay còn có tên là lãi gộp là một trong những chỉ báo tài chính rất quan trọng trong định giá đầu tư, định huớng hoạt động cũng […]

Lợi nhuận trên doanh thu
Chỉ số tài chính Kiến thức cơ bản

CHỈ SỐ ROS – TỈ LỆ LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU

CHỈ SỐ ROS – CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU Chỉ số ROS phản ánh tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu thuần cho một kỳ kế toán. Tỉ lệ này càng cao chứng tỏ mức lợi nhuận thu được tính trên doanh số bán hàng càng cao. Công thức tính tỉ […]

chỉ số lợi nhuận trên tài sản
Chỉ số tài chính Kiến thức cơ bản

CHỈ SỐ ROA LÀ GÌ ? TỈ LỆ LỢI NHUẬN TRÊN TÀI SẢN

CHỈ SỐ ROA LÀ GÌ Chỉ số roa là chỉ số tỉ lệ lợi nhuận sau thuế chia cho tổng tài sản của doanh nghiệp. Được tính theo công thức dưới đây LNST được lấy từ bảng báo cáo kết quả kinh doanh. Tài sản là tất cả những gì doanh nghiệp đang sở hữu […]

chỉ số roe là gì
Chỉ số tài chính Kiến thức cơ bản

ROE LÀ GÌ ? TẠI SAO NÓI ROE LÀ CHỈ SỐ QUAN TRỌNG NHẤT

ROE LÀ GÌ ? Khái niệm công thức tính Ý nghĩa của chỉ số ROE   Return On Equity hay viết tay là ROE, nghĩa là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hay được hiểu theo nghĩa đơn giản trong làm ăn nghĩa là lãi vốn. Công thức tính chỉ số ROE Được tính […]

chỉ số pe là gì
Chỉ số tài chính Định Giá CK Phân tích CK

P/E LÀ GÌ? TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ. ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DỰA VÀO TỈ SỐ P/E

P/E là gì? Tại sao lại cần quan tâm tới chỉ số này Pe là gì là câu hỏi mà một số ngừoi mới đầu tư ( chơi) chứng khoán thường hỏi. Thực ra câu hỏi đúng phải là P/E là gì Là tỉ số thể hiện mối tương quan giữa thị giá cổ phiếu […]