Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật : tâm lý và hành vi trên thị trường

Nguyên tắc sóng Elliott 12345-ABC
Sóng và mô hình giá

Sóng Elliott – Nguyên lý sóng | Tổng quan về sóng chuyên sâu

Nguyên lý sóng Elliott – nền tảng của phân tích sóng trong trường phái phân tích kỹ thuật Sóng Elliott là tên gọi của một trường phái phân tích kỹ thuật nổi tiếng. Được biết đến và sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, là công cụ yêu thích của nhiều trader và […]

Cách sử vụng phương pháp VPA trong chứng khoán
Hướng dẫn CK Phân tích kỹ thuật

Phương pháp VPA – Nhận diện dòng tiền thông minh

Phương pháp VPA – Nhận diện dòng tiền thông minh Phương pháp VPA là một phương pháp phân tích thị trường dựa trên sự kết hợp giữa biểu đồ giá, biểu đồ nến, các chu kỳ thị trường và khối lượng giao dịch Phương pháp này giúp nhà giao dịch nhận diện những hành động […]

Các giao dịch với đường trung bình SMA
Các chỉ báo kỹ thuật

Đường trung bình – nền tảng của các chỉ báo phân tích kỹ thuật

Đường trung bình – nền tảng của các chỉ báo phân tích kỹ thuật Đường trung bình đơn giản (SMA) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng giá của một tài sản. Các tính ra các đường SMA SMA là giá trung bình của một số […]

Cách nhìn nhận sóng trên từng cây nến
Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ giá trong phân tích kỹ thuật. Biểu đồ nến – bản chất nến

Giá cả, giá trị, ý nghĩa của biểu đồ giá trong phân tích kỹ thuật. Cách vẽ sóng trên một cây nến. Bản chất nến là gì? Biểu đồ giá cổ phiếu/ hàng hóa/ tiền tệ chỉ thể hiện được giá cả giao dịch chứ không thể hiện giá trị nội tại Các khái niệm […]