Thị giá cổ phiếu, giá thị trường
Hướng dẫn CK Kiến thức cơ bản

Thị giá cp là gì? Giá trị sổ sách của cp là gì?

Thị giá cổ phiếu là gì? Giá trị sổ sách của cp là gì?

thị giá cổ phiếu – giá thị trường

Thị giá cổ phiếu, giá thị trường
giá thị trường của cp

Giá cp phụ thuộc vào những yếu tố nào

Thị giá cp là gì

Trả lời : Thị giá của cổ phiếu là giá trị thị truờng của cổ phiếu. Là giá mà nhà đầu tư phải trả khi giao dịch cp

Hay nói thực tế hơn chính là giá khớp lệnh tại thời điểm bạn đang nhìn thấy. Thị giá cổ phiếu liên tục thay đổi theo thị trường

 Giá trị sổ sách của cp là gì?

Giá trị sổ sách của cổ phiếu đuợc tính toán dựa trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đuợc tính bằng cách lấy vốn chủ sở hữu chia cho luợng cp đang lưu hành trên thị truờng. Giá trị này sẽ không thay đổi trong một kỳ kế toán. Giá trị sổ sách hay còn đuợc gọi là thư giá còn đuợc hiểu là giá trị sổ sách của doanh nghiệp.

Nói chung giá trị này càng lớn càng chứng tỏ doanh nghiệp vững mạnh và tích luỹ đựoc nhiều lợi nhuận

Khi giá trị thị truờng của cp lớn hơn so với giá trị sổ sách của cp tức là các nhà đầu tư trên thị truờng đang đánh giá cao cp đó, nguợc lại có những cp có giá thị truờng nhỏ hơn giá trị sổ sách, điều này chứng tỏ thị truờng không đánh giá cao cp đó. Tất nhiên thị truờng có thể đúng, có thể sai! Điều quan trọng chính là làm sao nhà đầu tư có thể biết đuợc điều đó.

Theo Benjamin Graham – Cha đẻ của đầu tư giá trị, tác giả cuốn sách kinh điển : Phân tích chứng khoán & Nhà đầu tư thông minh. Đầu tư cp nhất định phải có biên an toàn ( safe of margin) , theo đó, nên chon những cp có giá nhỏ hơn 2/3 giá trị sổ sách.

Vậy, giá cổ phiếu phụ thuộc vào những yếu tố nào

Xét về mặt tổng thể, giá cp phuk thuộc những điều sau:

  • Giá trị nội tại của doanh nghiệp
  • Cung cầu thị truờng
  • Yếu tố vĩ mô
  • Tâm lý nhà đầu tư

Tất cả các tức, báo cáo phân tích,.. sẽ phản ánh 1 trong các khía cạnh trên.

Trong ngắn hạn, giá cp sẽ phụ thuộc cung cầu thị truờng. Nhưng, về dài hạn giá cp chắc chắn sẽ phụ thuộc vào nội tại của doanh nghiệp đó

Yếu tố vĩ mô chính là nền tảng ảnh hưởng trực tiếp đến cung cầu thị trường. Gồm các yếu tố như, chính trị ổn định; nền kinh tế phát triển, lạm phát, GDP, chính sách kinh tế, tiền tệ,..v/v

 

 

xxxvideo xxx hindi