Cố đông công ty là gì
Cổ phiếu Kiến thức CK

Vốn Cổ Phần Là Gì? Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì?

Vốn cổ phần là gì?

Vốn cổ phần là phần vốn góp mà các cổ đông trong công ty cổ phần cam kết góp vào doanh nghiệp để hình thành vốn pháp nhân của doanh nghiệp. Vì vậy vốn cổ phần cũng chính là vốn điều lệ của công ty. Cổ phần hay cổ phiếu được hình thành bằng cách lấy vốn điều lệ công ty chia cho mệnh giá cổ phần qui ước ( thường là 10,000 đ ).

Ví dụ:

Một công ty có vốn điều lệ là 4000 tỷ, mệnh giá cổ phiếu tương ứng là 10,000 đ thì số cổ phiếu của công ty này là: 400,000,000 cổ phần

Nguồn vốn này chính là nguồn vốn ban đầu để hình thành công ty. Nguồn vốn này có thể tang lên hoặc giảm xuống nếu các thành viên đồng thuận góp thêm vốn mới hoặc muốn giảm quy mô doanh nghiệp

Vốn cổ phần là gì

Vốn cổ phần bao gồm 2 loại chính sau đây

Vốn cp phổ thông

Vốn cp ưu đãi ( ưu đãi cổ tức, ưu đãi quyền,…)

Vốn chủ sở hữu là gì

Vốn chủ sở hữu là gì

Vốn chủ sở hữu thể hiện tất cả những gì mà công ty sở hữu bằng cách lấy tổng số tài sản nắm giữ  trừ đi tất cả các nghĩa vụ nợ của công ty.

Được thể hiện qua các thành phần sau :

Vốn cổ phần

Thặng dư vốn cổ phần

Lợi nhuận tích lũy

Các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác, vốn khác

Đây là vốn hình thành giá trị sổ sách của doanh nghiệp ( BV : Book value ) . Vốn chủ sở hữu càng lớn hơn nhiều so với vốn cổ phần, chứng tỏ doanh nghiệp kình doanh có hiệu quả, tích lũy vốn tốt. Thể hiện của việc tích lũy vốn tốt từ nội tại doanh nghiệp chính là BV tăng.

Cách hiểu tốt nhất ở đây là tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn cổ phần thì tốt

Đâu là điểm khác biệt cần lưu ý ở hai loại vốn này

Nguồn gốc hình thành là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại vốn này. Vốn cổ phần thể hiện cam kết của các cổ đông. Quy mô vốn cổ phần ban đầu này phụ thuộc vào ngành nghề cũng như quy mô, mức độ thâm nhập thị trường của doanh nghiệp. Đây là một thành phần của vốn chủ sở hữu chứ không bao gồm.

Ngược lại, vốn chủ sở hữu bao gồm vốn cổ phần, ngoài tính chất của vốn cổ phần nó còn thể hiện tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp càng tích lũy được nhiều lợi nhuận cho cổ đông thì tính hiệu quả càng cao, cổ đông sẽ hài lòng. Đồng thời doanh nghiệp cũng có khả năng mở rông quy mô và thị phần tốt hơn.

Có thể nói tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu hay BV chính là một trong những yếu tố  quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp.

xxxvideo xxx hindi