Toàn cảnh kinh tế việt nam 2019
Tin tức

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2019

Số liệu toàn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2019

Nhìn chung, những kết quả đạt được của kinh tế Việt Nam 2019 là khá tốt so với bức tranh chung của kinh tế toàn cầu.

Tính chung năm 2019:

–  GDP năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7.02% , nằm trong Top đầu thế giới và khu vực về tăng trưởng kinh tế, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6.6% – 6.8%.

–  Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2019 tăng 2.79% so với cùng kỳ năm 2018, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra (4%), vẫn là mức tăng bình quân thấp nhất trong 3 năm qua.

–   Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ USD.

–  Vốn FDI giải ngân đạt kỷ lục 20.38 tỷ USD, tăng 6.7% cùng kỳ năm 2018. Trong bối cảnh tình hình chính trị và thương mại thế giới diễn biến phức tạp, FDI toàn cầu giảm tốc, thì Việt Nam lại nổi lên như một điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài.

–  Lượt khách quốc tế: Năm 2019 đánh dấu thành công của du lịch Việt Nam với lượng khách quốc tế đạt mức kỷ lục (hơn 18 triệu lượt ), tăng 16.2% so với 2018.

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thử thách: (1) Năm 2019 chịu ảnh hưởng nặng của dịch tả lợn châu Phi, tính đến nay tổng số lợn tiêu hủy gần 6 triệu con; (2) Gặp khó khăn về thị trường, giá xuất khẩu hầu hết các mặt hàng nông sản giảm (3) Vốn FDI đăng ký mới trong năm 2019 giảm 6.8%, chỉ đạt 16.7 tỷ USD; (4) Giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 không đạt kế hoạch….

Bức tranh kinh tế 2019

Vietdata, tình hình kinh tế xã hội cả nước năm 2019, chỉ số giá tiêu dùng, cpi, thu ngân sách, chi ngân sách, đầu tư nước ngoài, fdi, xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư công, chỉ số sản xuất công nghiệp, sản lượng sản xuất, tình hình đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, lượt khách quốc tế Vietdata, tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, chỉ số giá tiêu dùng, cpi, thu ngân sách, chi ngân sách, đầu tư nước ngoài, fdi, xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư công, chỉ số sản xuất công nghiệp, sản lượng sản xuất, tình hình đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, lượt khách quốc tế
toàn cảnh kinh tế việt nam năm 2019
Chỉ số GDP năm 2019
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 2019
Tình hình đầu tư công 2019

Nguồn ////: Tổng cục thống kê

https://www.vietdata.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *