Thị trường chứng khoán VN hoạt động thế nào
Thị trường CK

Thị trường chứng khoán VN hoạt động thế nào – Nguyên tắc gì?

Tìm hiểu về thị trường chứng khoán VN.

Thị trường chứng khoán VN hoạt động thế nàoThị trường chứng khoán VN hoạt động thế nào?

Thị trường tài chính là nơi mua bán các sản phẩm tài chính, nơi đây vận hành dòng tiền của nền kinh tế. Đảm bảo cho nền kinh tế ổn định và phát triển, cũng như điều tiết các nguy cơ có thể xảy ra với  nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán ( TTCK ) và thị trường tiền tệ là thành phần của thị trường tài chính.

TTCK bao gồm

 • Thị trường chứng khoán vốn – cổ phiếu
 • Thị trường chứng khoán nợ – trái phiếu

TTCK là phong vũ biểu của nền kinh tế, giúp CP thực hiện các chính sách vĩ mô, giúp DN định hướng sản xuất, kinh doanh, đầu tư thông qua các hoạt động huy động vốn trực tiếp từ thị trường

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TTCK

Thị trường chứng khoán  hoạt động giống như một cái chợ ( market ) nhằm mua bán trao đổi các sản phẩm chứng khoán. Do nhà nước quản lý, cụ thể hơn là bộ tài chính và UBCK.

Sở giao dịch chứng khoán và các công ty chứng khoán, trung tâm lưu ký, các ngân hàng tham gia vận hành

Sản phẩm đem bán là trái phiếu, cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết

Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức , các quỹ và tự doanh chứng khoán là các tay chơi chính trong thị trường

Các nguyên tắc cốt lõi

 • Nguyên tắc công khai, minh bạch
 • Trung gian
 • Nguyên tắc đấu giá

BẢN CHẤT CỦA TTCK LÀ GÌ?

Thị trường chứng khoán VN hay bất cứ thị trường chứng khoán của quốc gia nào đều có những bản chất sau:

 • Là nơi diễn ra các giao dịch mua bán , trao đổi các loại chứng khoán
 • TTCK tập trung và phân phối các nguồn vốn tiết kiệm trong nền kinh tế
 • Đây cũng là định chế tài chính trực tiếp, đẩy vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu

Thị trường chứng khoán việt nam - kênh dẫn vốn trực tiếp

Phân biệt thị trường vốn và thị trường nợ thế nào

Những đặc điểm để phân biệt thị trường cổ phiếu và trái phiếu là

 • Lãi suất : trái phiếu là cố định
 • Thời hạn : trái phiếu có ghi thời gian đáo hạn
 • Quyền cổ đông > < quyền trái chủ
 • Khả năng sinh lời : trái phiếu cố định, cổ phiếu thay đổi
 • Quyền được ưu tiên hoàn tiền khi công ty phát hành ( CTPH ) phá sản

Các chức năng của thị trường chứng khoán

 • Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế
 • Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng
 • Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán
 • Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp
 • Hàn thử biểu của nền kinh tế, đánh giá hoạt động của nền kinh tế

Các tổ chức liên quan đến TTCK gồm những gì?

 • Cơ quan quản lý nhà nước về TTCK : Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán
 • Sở giao dịch chứng khoán
 • Các công ty chứng khoán
 • Ngân hàng thương mại
 • Trung tâm VSD : đăng ký, lưu ký và bù trừ CK
 • Hiệp hội các nhà kinh doanh / đầu tư chứng khoán
 • Các công ty về data, dữ liệu, phân tích
 • Các tổ chức hỗ trợ TTCK
 • Công ty kiểm toán, các tổ chức đánh giá tín nhiệm

Nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán bao gồm

Nhà đầu tư chứng khoán VN

 

xxxvideo xxx hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *