thị trường chứng khoán
Thị trường CK

Thị trường chứng khoán | Thị trường tài chính

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – PHONG VŨ BIỂU CỦA NỀN KINH TẾ | NƠI LƯU CHUYỂN DÒNG TIỀN VÀ LÀM CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG

thị trường chứng khoán – những điều cần biết

thị trường chứng khoán

Đặt vấn đề:

Thị trường chứng khoán là gì? thị trường tài chính có phải là thị trường chứng khoán hay không ? Hiện đang tồn tại hai quan điểm như sau

 1. Thị trường vốn bao gồm thị trường vốn ngắn hạn và thị trường vốn dài hạn. Trong đó thị trường vốn dài hạn chính là thị trường chứng khoán.
 2. Thị trường vốn gồm thị trường tiền tệ và thị trường tài chính, trong đó thị trường tài chính là thị trường chứng khoán ( TTCK )

Dù sao đi chăng nữa, rõ ràng thị trường CK chính là thị trường vốn và là một phần trong lĩnh vực tài chính kinh tế , vậy nên khi tìm hiểu TTCK nên hiểu hết những kiến thức về tài chính

Khái niệm thị trường tài chính ( TTTC )

 • Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động cung, cầu vốn cũng như các giấy tờ có giá. Hay nói dễ hiểu hơn là thị trường trao đổi các sản phẩm tài chính
 • Thị trường tài chính là nơi diễn ra sự luân chuyển vốn từ những người có vốn nhàn rỗi tới những người thiếu vốn.

BẢN CHẤT THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Thị trường tài chính  là nơi mua bán, trao đổi các chứng khoán.

1. Thị trường luôn tồn tại 2 hiện tượng khách quan: các nguồn tiết kiệm và nhu cầu về vốn.

2. Người có cơ hội đầu tư lại thiếu vốn, người có vốn nhàn rỗi lại không có cơ hội đầu tư → hình thành một cơ chế chuyển đổi từ tiết kiệm sang đầu tư, được thực hiện trên TTTC.

3. Người thiếu vốn huy động bằng phát hành các chứng khoán (CCTC  hay TSTC)

4. Người dư vốn, thay vì đầu tư vào máy móc, thiết bị, sẽ đầu tư vào các CCTC (TSTC) được PH bởi người cần vốn.

Thị trường tài chính

CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Dẫn vốn từ những nơi thừa vốn sang những nơi thiếu vốn

Hình thành giá của các tài sản tài chính

Tạo tính thanh khoản cho tài sản tài chính

Giảm thiểu chi phí tìm kiếm và chi phí thông tin

Ổn định và điều hòa lưu thông tiền tệ.   ( 

 • Thông qua mua bán trái phiếu, trái phiếu kho bạc,… của NHTW trên thị trường tài chính. Chính phủ tạo ra nguồn thu bù đắp thiếu hụt và kiểm soát lạm phát.
 • NHTW mua bán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối để điều chỉnh lượng cung cầu ngoại tệ giúp Chính Phủ ổn định tỉ giá hối đoái

CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Căn cứ vào thời gian luân chuyển vốn

 • Thị trường tiền tệ
 • Thị trường vốn

Căn cứ vào cách thức huy động vốn

 • Thị trường nợ
 • Thị trường vốn cổ phần

Dựa vào tính chất của việc phát hành các CCTC

 • Thị trường sơ cấp
 • Thị trường thứ cấp
xxxvideo xxx hindi