Cổ phiếu Phân tích CK

Cổ phiếu PCH | Doanh nghiệp nhỏ, tiềm năng lớn

Cổ phiếu PCH – Công ty cổ phần nhựa Picomat Cổ phiếu PCH là cổ phiếu mới niêm yết trên sàn giao dịch Hà Nội ( HNX ) vào ngày 27/7/2022, với khối lượng niêm yết lần đầu là 20 triệu cổ phiếu, với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên là 14,300 VNĐ. […]

xxxvideo xxx hindi