tiềm năng cổ phiếu DPM
Cổ phiếu Phân tích CK

Cổ phiếu DPM – Đạm Phú Mỹ | Cho mùa bội thu

Cổ phiếu DPM – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí  Ngành nghề kinh doanh : Phân bón và hóa chất Vốn cổ phần 391 triệu cp ( 13/3/2022 ) . Giá trị sổ sách 27,000 đ/ cp EPS 4Q gần nhất : 8000 đ , P/E =~ 8,34 lần Vốn hóa […]

xxxvideo xxx hindi