công thức tính giá trị sổ sách
Kiến thức cơ bản

Giá trị sổ sách – Thị giá cổ phiếu – Mệnh giá cổ phiếu

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu Giá trị sổ sách của một cổ phiếu hay còn gọi là thư giá cổ phiếu  ( Book value per share ) là giá trị ghi sổ của một cổ phiếu. Là giá trị mỗi cổ phiếu sau khi lấy tài sản/ mỗi cp – nợ phải […]

xxxvideo xxx hindi