Phân tích chứng khoán
Uncategorized

Mua Cổ Phiếu Hay Là Mua Doanh Nghiệp

Mua cổ phiếu là đầu tư hay đầu cơ. Nếu đứng trong vai một người đi mua doanh nghiệp nhà đầu tư sẽ ra sao Mua cổ phiếu xét về mặt hình thức chỉ là việc mua và bán các cp trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bản chất của việc mua cổ phiếu […]