Nguyên tắc sóng Elliott 12345-ABC
Sóng và mô hình giá

Mô hình sóng đẩy kinh điển | Con sóng kiếm nhiều lợi nhuận nhất

Mô hình sóng đẩy kinh điển – Sóng Elliott chuẩn Mô hình sóng đẩy hay mô hình sóng động lực ( impulse wave ) là con sóng đẩy là đi mạnh mẽ về một hướng . Đây cũng là xu hướng chính của thị trường tại thời điểm đó. Sóng đẩy giá kinh điển nhất […]

xxxvideo xxx hindi