lợi nhuận ròng
Uncategorized

Lợi Nhuận Là Gì ? Bạn có thực sựu hiểu

Lợi nhuận là gì? Có những loại lợi nhuận nào? Thế nào là lợi nhuận gộp, lợi nhuận EBIT, EBITDA, lợi nhuận trước thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận là gì? Câu hỏi tuởng chừng rất đơn giản khi bạn kinh doanh, nhưng bạn có thực sự hiểu biết về con số này. […]

biên lợi nhuận gộp
Uncategorized

Biên Lợi Nhuận gộp | Cách tính và ý nghĩa chỉ số

Biên lợi nhuận gộp và cách tính tỉ số lợi nhuận gộp biên lợi nhuận gộp – lãi gộp Biên lợi nhuận gộp ( Gross Profit ) hay còn có tên là lãi gộp là một trong những chỉ báo tài chính rất quan trọng trong định giá đầu tư, định huớng hoạt động cũng […]