Lạm phát là gì
Vĩ mô căn bản

Chỉ số CPI là gì ? Lạm phát là gì ? Những vấn đề cơ bản

Lạm phát là gì ? Chỉ số CPI là gì? Mức giá chung là gì? Chỉ số CPI là công cụ để đo lường sự thay đổi giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ tiêu biểu cho người tiêu dùng. CPI thương được sử dụng để tính toán lạm phát bằng cách so […]

xxxvideo xxx hindi