lãi kép - kỳ quan thứ 8
Kiến thức cơ bản Tin tức

Công thức lãi kép | Tinh hoa tài chính | Kỳ quan số 8

Định nghĩa và công thức lãi kép – lãi đơn Lãi đơn là khoản lãi định kỳ được rút ra từ vốn gốc của một khoản tiền gửi, khoản đầu tư. Lãi kép là lãi suất hình thành khi đến kỳ rút lãi đơn, thay vì rút lãi ra khỏi khoản đầu tư ban đầu, […]