Khối lượng và tính thanh khoán trong giao dịch
Phân tích kỹ thuật

Khối lượng và tính thanh khoản trong giao dịch

Khối lượng và tính thanh khoản trong giao dịch Khối lượng ( Volume) là số lượng cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa hoặc bất kỳ loại tài sản nào được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Hiểu về khối lượng – volume giao dịch. Volume giao dịch phản ánh mức độ quan […]

xxxvideo xxx hindi