Thị giá cổ phiếu, giá thị trường
Uncategorized

Thị giá cp là gì? Giá trị sổ sách của cp là gì?

Thị giá cổ phiếu là gì? Giá trị sổ sách của cp là gì? thị giá cổ phiếu – giá thị trường Giá cp phụ thuộc vào những yếu tố nào Thị giá cp là gì Trả lời : Thị giá của cổ phiếu là giá trị thị truờng của cổ phiếu. Là giá mà […]