Đường xu hướng - trend is friend
Phân tích kỹ thuật

Đường xu hướng – Trendline và cách sử dụng đường trendline

Trendline – đường xu hướng là gì ? Tại sao nói ” trend is friend “ Đường xu hướng hay còn gọi là trendline là một đường thẳng được vẽ trên biểu đồ giá để nối các điểm xoay cao hoặc điểm thấp của giá cả. Trendline cho biết xu hướng của giá cả và […]

xxxvideo xxx hindi