Điểm xoay chiều, kháng cự hỗ trợ, trendline, cấu trúc sóng
Phân tích kỹ thuật

Điểm xoay chiều – điểm chốt sóng

Điểm xoay chiều – điểm chốt sóng . Nền tảng của các công cụ hỗ trợ giao dịch Điểm xoay chiều là điểm mà xu hướng hiện tại của giá cả chuyển sang xu hướng ngược lại, hay còn gọi là điểm chốt sóng. Tuy nhiên, điêm xoay chiều không bao hàm ý nghĩa đảo […]

xxxvideo xxx hindi