chỉ số roe là gì
Chỉ số tài chính Kiến thức cơ bản

ROE LÀ GÌ ? TẠI SAO NÓI ROE LÀ CHỈ SỐ QUAN TRỌNG NHẤT

ROE LÀ GÌ ? Khái niệm công thức tính Ý nghĩa của chỉ số ROE   Return On Equity hay viết tay là ROE, nghĩa là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hay được hiểu theo nghĩa đơn giản trong làm ăn nghĩa là lãi vốn. Công thức tính chỉ số ROE Được tính […]

xxxvideo xxx hindi