Cố đông công ty là gì
Cổ phiếu Kiến thức CK

Vốn Cổ Phần Là Gì? Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì?

Vốn cổ phần là gì? Vốn cổ phần là phần vốn góp mà các cổ đông trong công ty cổ phần cam kết góp vào doanh nghiệp để hình thành vốn pháp nhân của doanh nghiệp. Vì vậy vốn cổ phần cũng chính là vốn điều lệ của công ty. Cổ phần hay cổ phiếu […]