biên lợi nhuận gộp
Chỉ số tài chính Kiến thức cơ bản

Biên Lợi Nhuận gộp | Cách tính và ý nghĩa chỉ số

Biên lợi nhuận gộp và cách tính tỉ số lợi nhuận gộp biên lợi nhuận gộp – lãi gộp Biên lợi nhuận gộp ( Gross Profit ) hay còn có tên là lãi gộp là một trong những chỉ báo tài chính rất quan trọng trong định giá đầu tư, định huớng hoạt động cũng […]