Cách chơi chứng khoán hiệu quả
Phân tích CK Tâm lý đầu tư

Phân Tích Chứng Khoán | Khoa học & Nghệ Thuật Tìm kiếm Lợi Nhuận

Phân tích chứng khoán là gì? Hãy nâng cao kiến thức tài chính – kế toán để hiểu khoa học & nghệ thuật tài chính 

Phân tích chứng khoán là việc phân tích các doanh nghiệp, phân tích thị trường để đánh giá, định giá các doanh nghiệp, nhận định về tình hình thị trường.

Hoạt động này diễn ra thông qua việc sử dụng các chỉ số, đồ thị, bảng biểu, các chỉ số tài chính để đánh giá thị trường, doanh nghiệp. Giúp các nhà đầu tư, các nhà phân tích thị trường, các nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp hiểu rõ về thị trường ck nói chung, cổ phiếu – doanh nghiệp nói riêng.

Phân tích chứng khoán | Khoa học & Nghệ thuật tài chính

Tại sao nói phân tích chứng khoán là khoa học

Việc phân tích thị trường, phân tích báo cáo doanh nghiệp đòi hỏi bạn phải có kiến thức nhất định về tài chính, kế toán.

Hãy học và hiểu những khái niệm, phương pháp, tiêu chuẩn, nguyên tắc và trên hết là khả năng tư duy logic để nâng cao kỹ năng phân tích

Đâu là nghệ thuật trong phân tích tài chính

Việc phân tích một thị trường, một ngành nghề, một doanh nghiệp nói chung là một quá trình khá khó khăn & phức tạp.

Nói chung, các quá trình này thường được phân tích bởi các nhà phân tích chuyên nghiệp, cac nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp thực hiện một cách khoa học dựa trên các chỉ số, bảng biểu, tiêu chuẩn, nguyên tắc nhất quán được thừa nhận rộng rãi

Tuy nhiên, các chỉ số tài chính của doanh nghiệp vẫn luôn hàm chứa những định kiến, ước lượng cũng như các giả định. Chính vì vậy nghệ thuật tài chính có thể ẩn dưới các con số này.

Mặc dù việc lập BCTC đều phải dựa trên các nguyên tắc kế toán được thừa nhận rộng rãi, Tuy nhiên các con số luôn bao hàm trong đó các định kiến, ước lượng…

CÔNG VIỆC CỦA PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN

Phân tích vĩ mô và TTCK

Các yếu tố như chiến tranh, địa chính trị, điều kiện kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến TTCK và các doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần quan sát phân tích để đánh giá mức rủi ro để thu về mức lợ nhuận thỏa đáng. Các yếu tố trực tiếp bao gồm

  • Sự ổn định chính trị
  • Môi trường pháp luật: Luật đầu tư, doanh nghiệp, cạnh tranh,….
  • Chính sách tài chính – tài khóa, chính sách tiền tệ của CP

Phân tích ngành

Các ngành có khả năng sinh lợi khác nhau tùy thuộc vào các chu kỳ kinh doanh. Phân tích ngành sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về bức tranh các ngành nghề trong nền kinh tế. Ngành nào là ngành theo chu kỳ, ngành nào phát triển bền vững, lĩnh vực nào tiềm năng,…

Triển vọng ngành sẽ quyết định kết quả kinh doanh mã mỗi công ty có khả năng đạt được

Mỗi ngành sẽ có một mức rủi ro khác nhau, và sẽ ít biến động theo thời gian ngắn, Vậy nên hãy xác định rủi ro ngành trước khi đầu tư

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là việc phân tích tình hình tài chính của các công ty niêm yết trên TTCK.

Cơ sở phân tích chính là các báo cáo tài chính

  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Bảng cân đối kế toán
  • Bảng lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết mình báo cáo tài chính

Từ đó thiết lấp các chỉ số tài chính, so sánh nó trong mối tương quan ngành, với thị trường, và chính nó trong các giai đoạn.

Qua đó, giúp định giá công ty cũng như đánh giá tiềm năng và khả năng phát triển của công ty.

Có thể nói đây là công việc quan trọng nhất, đòi hỏi khả năng phân tích cũng như sự kiên trì của nhà đầu tư. Cũng là yếu tố quyết định kết quả đầu tư của bạn.

Chúc các bạn đầu tư thành công!

Phân tích chứng khoán

 

xxxvideo xxx hindi