Các yếu tố ảnh hưởng tăng trưởng lợi nhuận
Chỉ số tài chính Kiến thức cơ bản

PEG là gì ? Cách định giá cổ phiếu theo PEG

Tỉ lệ PEG là gì?

tỉ lệ peg là gì

Peg là gì? các điểm trọng yếu

Tỉ lệ PEG ( Price earnings growth rate ) là chỉ số tài chính thể hiện mối quan hệ giữa hệ số giá trên thu nhập ( P/E ) và tốc độ tăng trưởng G. Căn cứ vào sự thay đổi của tốc độ tăng trưởng lợi nhuận so với tốc độ để đánh giá mức giá thị tường hiện tại có hợp lý hay không?

Công thức tính PEG

PEG = Giá thị trường trên lợi nhuận kiếm được trên 1 cổ phiếu / Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm

PEG = P/E : G

 • P/E: Tỉ lệ giá trên thu nhập.
 • G: tốc độ tăng trưởng ( % )

Cách định giá cổ phiếu dựa vào chỉ số PEG

 • PEG = 1 Tức P/E = tốc độ tăng trưởng G.

Được coi là mức định giá hợp lý đối với một cổ phiếu .

Phản ánh rằng giá cổ phiếu phản ánh theo kịp tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

Lưu ý: Nếu tăng trưởng G quá cao thì PEG = 1 không hẳn là một mức hợp lý

 • Khi PEG > 1 Tức P/E lớn hơn tốc độ tăng trưởng.

Doanh nghiệp đang được định giá với mức giá cao hơn tốc độ tăng trưởng kỳ vọng mà doanh nghiệp đạt được.

Thể hiện quan điểm thị trường đang ưu ái hơn cho cổ phiếu, kỳ vọng vào sự tăng trưởng, vị thế, quy mô của doanh nghiệp

 • Khi PEG < 1 Tức P/E nhỏ hơn tốc độ tăng trưởng.

Giá thị trường của cổ phiếu thấp hơn tốc độ tăng trưởng mà doanh nghiệp đạt được.

Thể hiện doanh nghiệp đang bị thị trường định giá thấp cho cổ phiếu.

Ưu nhược điểm của hệ số PEG.

Ưu điểm

 • Phản ánh giá theo tốc độ tăng trưởng EPS
 • Tính toán đơn giản, dễ so sánh.
 • Cho thấy mức độ kỳ vọng của thị trường với cổ phiếu.
 • Đánh giá chuẩn xác hơn chỉ số P/E.

Nhược điểm

 • Hệ số PEG không có ý nghĩa khi EPS tăng trưởng âm.
 • G : Tốc độ tăng trưởng chứa đựng các ước tính và giả định, không dễ dàng để ước lượng.

Đánh giá tốc độ tăng trưởng G cần cẩn trọng

Tính toàn, ước lượng tăng trưởng lợi nhuận G không dễ dàng. EPS phụ thuộc thuộc nhiều yếu tố.

tăng trưởng eps

Các yếu tố ảnh hưởng tăng trưởng lợi nhuận

 

 

xxxvideo xxx hindi