Nguyên tắc sóng Elliott 12345-ABC
Sóng và mô hình giá

Mô hình sóng đẩy kinh điển | Con sóng kiếm nhiều lợi nhuận nhất

Mô hình sóng đẩy kinh điển – Sóng Elliott chuẩn

Nguyên tắc sóng Elliott 12345-ABC

Mô hình sóng đẩy hay mô hình sóng động lực ( impulse wave ) là con sóng đẩy là đi mạnh mẽ về một hướng . Đây cũng là xu hướng chính của thị trường tại thời điểm đó.

Sóng đẩy giá kinh điển nhất chính là mô hình sóng elliott chuẩn , do đó nó tuân theo các nguyên lý của sóng elliott như đã giới thiệu.

Ngoài ra có yêu cầu đối với các mục tiêu giá của các con sóng, chẳng hạn sóng 3 thường bằng 1,618 sóng 1 hoặc ít nhất vượt qua kênh giá tạo bởi sóng 1 và chân sóng 2.

Tổng quan sóng đẩy -sóng xung lực

Mô hình sóng tăng

Mô hình sóng tăng - Impulse wave

Trong mô hình sóng tăng, các sóng 1-3-5 là sóng chính, sóng 2 – 4 là sóng phụ

Sóng ABC là sóng điều chỉnh của sóng tăng chính khi 12345 kết thúc.

Mô hình sóng giảm

Mô hình sóng giảm điển hình

Các nguyên tắc sóng trong mô hình sóng động lực

  • Sóng 1 được xác nhận khi có phía bên trái nó là một con sóng hiệu chỉnh
  • Con sóng số 2 , hiệu chỉnh không thấp hơn 100% sóng 1, thường là 50-61,8% sóng 1
  • Sóng số 3 không ngắn nhất , thông thường ít nhất sẽ chạm kênh giá tạo bởi sóng 1 & 2. Độ dài sóng 3 thường từ 161,8% – 361,8% độ dài sóng 1
  • Trong mô hình sóng động lực có một con sóng mở rộng, là một trong 3 sóng 1-3-5. Thông thường sóng số 3 là sóng mở rộng trong thị trường cổ phiếu và FX
  • Con sóng số 4 thoái lui không vi phạm vùng giá của sóng 2, tức đáy 4 luôn cao hơn đỉnh 1.
  • Sóng 2 và sóng 4 thay thế nhau. Nếu 2 đơn giản và nhanh thì 4 phức tạp và lâu hơn và ngược lại
  • Sóng 5 thường vượt qua sóng 3, ít nhất bằng 70% sóng 4 nếu không vượt qua.

Cách đếm sóng & vẽ sóng

Sóng có cấu tạo rất đơn giản , bạn chỉ cần tìm và đặt tên 8 nhãn : 12345-ABC

Tuy nhiên vì tính chất sóng trong sóng, các pha tăng giảm đôi khi đan xem giữa các khung thời gian sẽ làm trader khó xác định đúng

Các đếm sóng, vẽ sóng, dán nhãn và xác định mục tiêu sóng tốt nhất là phải thực hành thường xuyên, liên tục trên nhiều loại tài sản khác nhau.

Từ đó tiến gần với những diễn biến nhất của thị trường. Bởi vì thực tế luôn khó hơn lý thuyết rất nhiều.

Nguyên lý sóng Elliott - tổng quan về sóng
Cấu trúc sóng và các cấp độ sóng

Các dạng sóng động lực trong thực tế

 

Mô hình sóng đẩy - sóng động lực - sóng giảm giá/ tăng giá
Mô hình sóng xung lực thực tế
Chu kỳ tăng giá - chu kỳ
12345-A
Cách vẽ sóng Elliott, mục tiêu sóng elliott
Vẽ sóng Elliott và dự đoán mục tiêu sóng

Bài tiếp theo >> lý giải vì sao sóng động lực lại là con sóng kiếm lời nhanh nhất.

 

xxxvideo xxx hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *