lợi nhuận ròng
Định Giá CK Kiến thức cơ bản

Lợi Nhuận Là Gì ? Bạn có thực sựu hiểu

Lợi nhuận là gì? Có những loại lợi nhuận nào? Thế nào là lợi nhuận gộp, lợi nhuận EBIT, EBITDA, lợi nhuận trước thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận là gì? Câu hỏi tuởng chừng rất đơn giản khi bạn kinh doanh, nhưng bạn có thực sự hiểu biết về con số này. Lợi nhuận có phải là tiền mặt thu về được?

Trong một doanh nghiệp, lợi nhuận chính là thước đo khả năng tạo ra doanh thu và kiểm soát chi phí của doanh nghiệp

Lợi nhuận chính là lãi hay lợi nhuận ròng nhưng vấn đề là lãi so với cái gì? Nếu không hiểu rõ những con số tài chính này, Rất có thể bạn sẽ gặp ” nghệ thuật tài chính” ở đây

Hãy xét ví dụ đơn giản sau

Nếu bạn kinh doanh thông thuờng tại nhà, bạn mua một đôi giày với giá 100.000 đ sau đó bán lại với giá 150.000 đ. Thì khoản chênh lệch 150.000 – 100.000 đ bạn gọi là lãi, nhưng kỳ thực đó chỉ là lãi vốn.

Tỉ lệ lãi vốn là : 50.000 / 100.000 = 50%

Bây giờ giả sử bạn thấy bạn muốn nhân rộng lãi xuất của mình lên. Bạn đầu tư bằng cách thuê một cửa hàng với chi phí như sau:

Tiền thuê mặt bằng : 10.000.000 đ/ tháng

Tiền thuê nhân viên bán hàng: 8.000.000 đ/ tháng

Chi phí hoạt động ( điện, nuớc, mạng..), khấu hao hàng tháng : 2000.000 đ/ tháng

Như vậy chi phí cố định hàng tháng : 20.000.000

Giả sử hàng tháng bán đuợc trung bình 600 đôi giày

Vậy, lợi nhuận thu đuợc tạm tính sẽ là :

600 x( 150.000 – 100.000 ) – 20.000.000 = 10.000.000 đ

Tỉ lệ lãi là : 10.000.000/ ( 600*100.000) = 16,66%

Lãi này gọi là lãi truớc thuế và lãi vay hay EBIT

Bạn đã nhận thấy sự khác biệt chưa nào?

Chưa hết, Nếu bạn tính thêm thuế suất thu nhập.

Chặng hạn 20% thì lợi nhuận sau thuế chỉ là

10.000.000* ( 1-20%) = 8000.000 đ

Khi đọc trên hầu hết các trang tin tức tài chính như : cafe.vn hay vietstock.vn thường đó là mức lợi nhuận trước thuế, hoặc sau thuế. Để hiểu rõ các lợi nhuận khác cần phải đọc hiểu các BCTC

lợi nhuận là gì

Nhà đầu tư cần phân biệt rõ các loại lợi nhuận, cái nào dùng cho ngành nào

Các loại lợi nhuận cần biết. Hiểu các thuật ngữ trong báo cáo tài chính

  • Lợi nhuận gộp ( lãi vốn) hay lợi nhuận biên
  • Lợi nhuận truớc thuế, lãi vay : EBIT hay lợi nhuận hoạt động
  • Lợi nhuận truớc thuế, lãi vay, khấu hao : EBITDA
  • Lợi nhuận truớc thuế :
  • Lợi nhuận sau thuế ( LNST)

LNST là lợi ích sau cùng thuộc về một công ty sau khi trừ đi tất cả các chi phí, lãi vay và thuế trong kỳ.

Đây cũng là cái ảnh huởng trực tiếp và nhanh nhất đối với giá cổ phiếu

Trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm 3 loại lợi nhuận sau ( Phân loại theo cấu trúc lợi nhuận )

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư

LN từ hoạt động tài chính

cách phân loại này cho biết lợi nhuận của doanh nghiệp đến từ mảng nào

Những nhà đầu tư thành công thuờng xem xét tất cả các con số lợi nhuận trên , điều đó sẽ giúp NDT đánh giá chính xác hơn về bức tranh tài chính của doanh nghiệp. Tìm ra món hời sớm hơn thị truờng và đạt đựoc kết quả vuợt thị truờng

Lợi nhuận là con số ước lượng, có thể có yếu tố nghệ thuật tài chính | Hãy cẩn thận!

Như đã trình bày ở trên . Lợi nhuận đo lường khả năng tạo ra doanh thu và kiểm soát chi phí

Công thức tính chung

Lợi nhuận = Doanh thu – chi phí

Cả hai con số này luôn chứa đựng những giả định và ước lượng ở đây

Doanh thu được ghi nhận theo nguyên tắc nhất định, và có thể thay đổi

Chi phí cũng là nhân tố mang nhiều tính ước định và định kiến

Vậy nên, hãy cẩn thận

Các tỉ lệ lợi nhuận sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát, từ đó dễ nhận ra những xu hướng và biến động

Các con số tuyệt đối sẽ chỉ là những dữ liệu thô, nó không có ý nghĩa nhiều bằng các con số tỉ lệ được thể hiện dưới dạng phần trăm

Tỉ suất lợi nhuận là một trong những bộ chỉ số tài chính quan trọng nhất khi đánh giá một doanh nghiệp

Từ khả năng hiểu biết về lợi nhuận, bạn có thể tính được 5 chỉ số lợi nhuận quan trong sau

  • Tỉ suất lợi nhuận gộp
  • Tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu ROS
  • Tỉ lệ lợi nhuận trên tài sản ROA
  • Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE
  • Tỉ lệ hoàn vốn đầu tư ROIC