Khối lượng và tính thanh khoán trong giao dịch
Phân tích kỹ thuật

Khối lượng và tính thanh khoản trong giao dịch

Khối lượng và tính thanh khoản trong giao dịch

Khối lượng ( Volume) là số lượng cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa hoặc bất kỳ loại tài sản nào được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Hiểu về khối lượng – volume giao dịch.

Volume giao dịch phản ánh mức độ quan tâm và hoạt động của các nhà đầu tư trên thị trường. Khối lượng càng cao, càng có nhiều người tham gia vào giao dịch và càng có nhiều thông tin được phản ánh vào giá.

Giá và volume cũng là hai thông số quan trọng nhất tạo nền biểu đồ phân tích kỹ thuật. Hiểu một cách đơn giản, giá và biến động giá đo lường tâm lý còn volum mới là thứ để chúng ta thấy được hành vi thực sự của thị trường

Tính thanh khoản là khả năng của một tài sản được mua hoặc bán nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến giá thị trường.

Một thị trường có tính thanh khoản cao có nghĩa là có nhiều người mua và bán, giá giao dịch gần với giá thị trường và chênh lệch giữa giá mua và giá bán nhỏ.

Khối lượng và tính thanh khoản có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khối lượng cao thường dẫn đến tính thanh khoản cao, vì có nhiều người sẵn sàng giao dịch với giá gần như bằng nhau. Ngược lại, khối lượng thấp thường dẫn đến tính thanh khoản thấp, vì có ít người muốn giao dịch và phải chấp nhận giá cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Khối lượng và tính thanh khoán trong giao dịch

Công cụ đọc hành vi thị trường và xác định đúng bản chất.

Khối lượng và tính thanh khoản cũng ảnh hưởng đến hành vi của các nhà đầu tư trên thị trường. Khối lượng cao cho thấy sự đồng thuận hoặc sự bất đồng trong quan điểm của các nhà đầu tư về giá trị của một tài sản.

Khi volume đi kèm với xu hướng tăng hoặc giảm giá, nó cho thấy sự ủng hộ hoặc phản đối mạnh mẽ của các nhà đầu tư. Khi khối lượng đi kèm với biến động giá, nó cho thấy sự không chắc chắn hoặc sự tranh cãi của các nhà đầu tư.

Tính thanh khoản cao cho phép các nhà đầu tư vào và ra khỏi một vị thế một cách dễ dàng và tốn ít chi phí. Điều này làm tăng khả năng kiếm lời và giảm rủi ro của các nhà đầu tư. Tính thanh khoản cao cũng làm tăng sự minh bạch và hiệu quả của thị trường, vì giá phản ánh chính xác giá trị của tài sản.

Tóm lại, khối lượng và tính thanh khoản là hai yếu tố quan trọng trong giao dịch. Chúng cho biết mức độ quan tâm, hoạt động, đồng thuận, bất đồng thuận , của các thành phần tham gia trên thị trường.

Trong khuôn khổ bài viết, vẫn còn nhiều thiếu xót. Nếu bạn đọc chưa thể thỏa mãn hoặc có ý kiến gọp ý. Xin vui lòng phản hồi bên dưới nhé. hoặc có thể google để thêm thông tin.

Chúc quý nhà đầu tư, bạn đọc thành công!