hiểu về eps
Kiến thức cơ bản

Hiểu về EPS | Mối quan hệ giữa EPS tỉ số P/E và giá cổ phiếu

Hiểu về EPS | Mối quan hệ giữa EPS tỉ số P/E và giá cổ phiếu

hiểu về eps là hiểu về nguồn gốc của sự thay đổi giá cp

tăng trưởng eps

Chúng ta đều biết rằng EPS là thu nhập tính trên mỗi cổ phần, giá trị eps càng cao thì càng tốt khi đánh giá một doanh nghiệp, thường được tính theo các giai đoạn quý và năm. Ở đây chúng ta sẽ đánh giá EPS để đầu tư dài hạn nên chúng ta chỉ nói về EPS theo năm nhé.

Giả sử chúng ta mua cổ phiếu mà ta không quan tâm giá cổ phiếu trong ngắn hạn 3 năm tới hoặc là cổ phiếu đó tạm ngừng giao dịch trong 3 năm. Vậy thì, bạn sẽ định giá cổ phiếu đó như thế nào đây.

Theo X Stock, lúc này sẽ dùng đến phương trình chiết khấu dòng tiền  thu nhập được ( ở đây là eps ). Khi đó giá cổ phiếu có thể tính theo công thức sau :

P = EPS/ I

Trong đó : I là tỉ lệ lãi suất hoàn vốn yêu cầu ; P là giá cổ phiếu.

Từ công thức trên ta cũng thấy rằng :

I= EPS/P viết gọn I=E/P=1/(P/E)

Như vậy bạn sẽ thấy rằng tỉ lệ hoàn vốn của một thương vụ đầu tư cổ phiếu sẽ tỉ lệ thuận với EPS và tỉ lệ nghịch với giá cổ phiếu . Hay nói theo cách khác, tỉ lệ hoàn vốn tỉ lệ nghịch với hệ số P/E

Chỉ số P/E nói lên quan hệ giữa giá cổ phiếu và khả năng sinh lời trên mỗi cổ phần. Khi xét P/E theo năm thì chỉ số này được coi là số năm để hoàn vốn khi bạn mua cổ phiếu tại mức giá và eps đó.

Chỉ số P/E càng thấp, tỉ lệ hoàn vốn đầu tư càng cao

hiểu về chỉ số p/e

Để hiểu về eps đúng đắn chúng ta phải hiểu về p/e. chỉ số p/e thấp có nghĩa là thị giá mà người mua phải trả hiện tại là thấp so với mức eps mà doanh nghiệp đã thực hiện trong quá khứ.

Giả sử khi bạn mua một cổ phiếu với P/E = 20 điều đó có nghĩa là tỉ lệ hoàn vốn đầu tư ban đầu của bạn chỉ là 1/20 = 5% ( thấp hơn lãi suất tiền gửi ngắn hạn vào bank , kỳ hạn 12 tháng ) . Ngược lại nếu bạn mua một cổ phiếu với tỉ số P/E = 5, có nghĩa rằng bạn đã có mức tỉ lệ hoàn vốn ban đầu là 1/5 = 20%.

Tuy nhiên những công ty luôn có tỷ lệ P/E thấp, đôi khi là do thị trường không kỳ vọng nhiều vào công ty đó. Có thể do công ty có vốn hóa quá nhỏ hoặc kỳ vọng tăng trưởng gần như không có.

Để hiểu P/E thế nào là thấp, chúng ta cần so sánh chỉ số p/e hiện tại của cổ phiếu với p/e trong quá khứ của chính công ty. Sau đó là so sánh với trung bình ngành và cuối cùng là so sánh với p/e của thị trường.

Hiểu về EPS để tìm kiếm lợi nhuận : E không đổi, P/E giảm do giá giảm, nên mua

Khi doanh nghiệp đang kinh doanh ổn định, eps ổn định và tăng trưởng thì những đợt sụt giảm thị giá cổ phiếu do ảnh hưởng của các yếu tố thị trường chính là lúc nhà đầu tư nên mua vào cổ phiếu đó, bởi lúc đó p/e càng thấp hơn và tỉ suất hoàn vốn ban đầu sẽ tăng lên.

Đôi khi giá cổ phiếu giảm do một vài tin đồn thất thiệt về công ty, đó cũng là lúc hấp dẫn để bạn mua vào.

Khả năng tăng trưởng EPS trong tương lai quan trọng như thế nào

Như vậy chúng ta hiểu rằng mua cổ phiếu với p/e thấp sẽ mang lại tỉ suất hoàn vốn ban đầu cao. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể mua được cp tốt với mức p/e hấp dẫn như vậy.

Tại sao một số nhà đầu tư vẫn chấp nhận mua cp với mức P/E cao và thu được một tỉ suất sinh lời thỏa đáng sau đó. Câu trả lời là ở chỗ doanh nghiệp đó có khả năng tăng trưởng eps trong tương lai hay không.

Nếu doanh nghiệp có khả năng tăng EPS lên, có nghĩa rằng trong tương lai mức p/e sẽ trở nên thấp hơn và hấp dẫn hơn hiện tại.

Khi khả năng tăng trưởng này đánh dấu sự quay đầu của một chu kỳ kinh doanh hay thể hiện một xu hướng dài hạn, đó là lúc nhà đầu tư với tầm nhìn dài hạn sẵn sàng mua cổ phiếu ngay cả ở mức p/e ở mức cao. Tất nhiên phải kết hợp các chỉ số định giá khác để đánh giá giữa rủi ro và lợi nhuận.

Tăng trưởng eps quyết định tỉ suất lợi nhuận của nhà đầu tư | Hiểu về EPS – hiểu về lợi nhuận đầu tư

I = Io + I’

Trong đó

Io là tỉ suất hoàn vốn ban đầu, phụ thuộc vào P/E lúc mua vào

I’ là tỉ suất hoàn vốn mang lại nhờ sự tăng trưởng eps hay I = f(g)