công thức tính giá trị sổ sách
Kiến thức cơ bản

Giá trị sổ sách – Thị giá cổ phiếu – Mệnh giá cổ phiếu

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu hay còn gọi là thư giá cổ phiếu  ( Book value per share ) là giá trị ghi sổ của một cổ phiếu.

Là giá trị mỗi cổ phiếu sau khi lấy tài sản/ mỗi cp – nợ phải trả/ mỗi cp. BV càng lớn càng thể hiện doanh nghiệp tích lũy được nhiều lợi nhuận.

Công thức tính giá sổ sách tổng quát

BVPS = Vốn chủ sở hữu / số lượng cổ phiếu lưu hành

giá trị sổ sách của một cổ phiếu là gì

dễ dàng tra cứu giá trị BVPS thông qua các trang tài chính như: cafef

Ý nghĩa của giá sổ sách

  • Đánh giá sức mạnh lợi nhuận tích lũy trên mỗi cổ phần
  • Từ BV để tính được chỉ số P/B để định giá cổ phiếu thông qua phương pháp P/B
  • BV càng lớn, khả năng mở rộng càng cao, khả năng chống đỡ khó khăn cũng càng lớn.
  • BV tỉ lệ thuận với vốn chủ sở hữu do đó tỉ lệ nghịch với ROE, Một doanh nghiệp tăng đều cả về BV và ROE chính là DN lý tưởng

Thị giá cổ phiếu

Thị giá của cổ phiếu là giá trị thị truờng của cổ phiếu. Là giá mà nhà đầu tư phải trả khi giao dịch cp

Hay nói thực tế hơn chính là giá khớp lệnh tại thời điểm bạn đang nhìn thấy. Thị giá cổ phiếu liên tục thay đổi theo thị trường.

Thị giá cổ phiếu phụ thuộc vào những yếu tố nào

Xét về mặt tổng thể, giá cp phuk thuộc những điều sau:

  • Giá trị nội tại của doanh nghiệp
  • Cung cầu thị truờng
  • Yếu tố vĩ mô
  • Tâm lý nhà đầu tư

Xem thêm về thị giá cổ phiếu tại đây

Mệnh giá cổ phiếu

Mệnh giá của cổ phiếu là giá trị danh nghĩa mà công ty gắn cho mỗi cổ phần. Giá trị mệnh giá cổ phiếu không có giá trị thực tế đối với nhà đầu tư khi đã đầu tư, nên nó không liên quan đến giá thị trường của cổ phiếu đó. Mệnh giá cổ phiếu chỉ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm công ty phát hành cổ phiếu thường lần đầu huy động vốn thành lập công ty. Mệnh giá thể hiện số tiền tối thiểu Công ty phải nhận được trên mỗi cổ phiếu mà Công ty phát hành ra.Một số nước luật pháp cho phép Công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu thường không có mệnh giá.

Ý nghĩa của mệnh giá khi so sánh với BV

Giá trị sổ sách > mệnh giá tức là công ty có tích lũy lợi nhuận

Ngược lại BV < mệnh giá tức là công ty đang âm vốn chủ sở hữu