Đường xu hướng - trend is friend
Phân tích kỹ thuật

Đường xu hướng – Trendline và cách sử dụng đường trendline

Trendline – đường xu hướng là gì ? Tại sao nói ” trend is friend “

Đường xu hướng hay còn gọi là trendline là một đường thẳng được vẽ trên biểu đồ giá để nối các điểm xoay cao hoặc điểm thấp của giá cả.

Trendline cho biết xu hướng của giá cả và có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ hoặc kháng cự động.

Điểm xoay chiều là điểm mà xu hướng hiện tại của giá cả chuyển sang xu hướng ngược lại.

Các điểm này có thể được xác định bằng nhiều cách, như dựa trên lịch sử giá cả, các chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình kỹ thuật. Điểm xoay chiều có vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Xem thêm về điểm xoay chiều

Trendline – đường xu hướng có thể được phân loại thành hai loại chính:

Trendline là gì? đường xu hướng là gì

Xu hướng tăng: là đường trendline được vẽ nối các điểm thấp của giá cả khi giá cả có xu hướng tăng. Trendline tăng cho biết sự tăng cường của xu hướng tăng và có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ.

Khi giá cả tiếp xúc với trendline tăng, có khả năng giá cả sẽ bật lên và tiếp tục tăng. Nếu giá cả phá vỡ trendline tăng, thì có khả năng giá cả sẽ giảm và chuyển sang xu hướng giảm.

Xu hướng giảm: là đường trendline được vẽ nối các điểm cao của giá cả khi giá cả có xu hướng giảm. Trendline giảm cho biết sự tăng cường của xu hướng giảm và có thể được sử dụng như một công cụ kháng cự.

Khi giá cả tiếp xúc với trendline giảm, có khả năng giá cả sẽ quay đầu và tiếp tục giảm. Ngược lại, nếu  giá cả phá vỡ trendline giảm, thì có khả năng giá cả sẽ tăng và chuyển sang xu hướng tăng.

Đường trendline có vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật, vì chúng có thể giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng của giá cả, và

nhận biết các điểm vào ra giao dịch, đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit),

Đồng thời nhận biết các điểm xoay chiều (reversal points) và xác định sức mạnh của xu hướng (trend strength).

Điểm xoay chiều, kháng cự hỗ trợ, trendline, cấu trúc sóng

Cách sử dụng trendline tốt nhất là giao dịch ” Trend is friend “

 Vẽ  theo xu hướng hiện tại của giá cả:

  • Nếu giá cả có xu hướng tăng, vẽ trendline tăng nối các điểm thấp của giá cả.
  • Nếu giá cả có xu hướng giảm,vẽ trendline giảm nối các điểm cao của giá cả.

Không nên vẽ trendline ngược lại với xu hướng hiện tại, vì điều đó có thể gây nhầm lẫn và mất cơ hội giao dịch.
Vẽ xu hướng chính xác và rõ ràng:

Đường trendline nên được vẽ sao cho nối được nhiều điểm cao hoặc điểm thấp nhất có thể, và không bị cắt qua bởi giá cả.

Trendline càng nối được nhiều điểm, càng có độ tin cậy cao. Đường xu hướng nên được vẽ bằng các đường thẳng và màu sắc dễ nhận biết, để tránh nhầm lẫn với các đường khác trên biểu đồ giá.

Các lưu ý khác

Sử dụng trendline kết hợp với các công cụ khác

Trendline không nên được sử dụng độc lập, mà nên được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, như hỗ trợ, kháng cự, mô hình, chỉ báo, v.v..

Việc kết hợp trendline với các công cụ khác có thể giúp xác nhận tín hiệu giao dịch, tăng độ tin cậy và giảm rủi ro.

Thay đổi trendline khi xu hướng thay đổi

Trendline không phải là cố định, mà là linh hoạt. Nếu xu hướng của giá cả thay đổi thì trendline cũng nên được thay đổi theo.

Khi giá cả phá vỡ trendline hiện tại thì đó có thể có sự chuyển biến hoặc ngừng trệ của xu hướng.

Khi đó, nên vẽ trendline mới theo xu hướng mới của giá cả.

Kính chúc cô chú anh chị thành công!!