Các giao dịch với đường trung bình SMA
Các chỉ báo kỹ thuật

Đường trung bình – nền tảng của các chỉ báo phân tích kỹ thuật

Đường trung bình – nền tảng của các chỉ báo phân tích kỹ thuật

Đường trung bình đơn giản (SMA) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng giá của một tài sản.

Cách sử dụng các đường trung bình để giao dịch

Các tính ra các đường SMA

SMA là giá trung bình của một số lượng nhất định các khoảng thời gian gần nhất, ví dụ như 10 ngày, 20 ngày hoặc 50 ngày.

Đường trung bình được tính bằng cách cộng tất cả các giá trong khoảng thời gian đã chọn và chia cho số lượng khoảng thời gian đó.

 

SMA được sử dụng để làm mượt biến động ngắn hạn của giá và loại bỏ nhiễu thị trường. Đường trung bình cũng cho thấy sự hỗ trợ và kháng cự của giá, tức là các mức giá mà giá khó có thể vượt qua hoặc rơi xuống.

Ngoài ra, SMA còn được sử dụng để xác định các điểm cắt của giá và SMA, tức là các điểm mà giá cắt qua SMA từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Các điểm cắt này có thể được coi là các tín hiệu mua hoặc bán.

Cách sử dụng đường SMA

Để sử dụng đường SMA, người ta cần chọn một khoảng thời gian phù hợp với mục tiêu giao dịch của mình.

Một khoảng thời gian ngắn hơn sẽ phản ánh nhanh hơn các thay đổi giá, nhưng cũng có nhiều nhiễu hơn. 

Mặt khác, một khoảng thời gian dài hơn sẽ phản ánh chậm hơn các thay đổi giá, nhưng cũng có ít nhiễu hơn.

Các giao dịch với đường trung bình SMA

Những cách giao dịch với đường trung bình phổ biến là

• Sử dụng hệ thống SMA 10 ngày: phù hợp cho các nhà giao dịch ngắn hạn hoặc theo xu hướng.

• Sử dụng hệ thống SMA 50 ngày: phù hợp cho các nhà giao dịch trung hạn hoặc theo xu hướng.

• SMA 200 ngày: phù hợp cho các nhà giao dịch dài hạn hoặc theo xu hướng.

Sau khi chọn một khoảng thời gian, người ta có thể vẽ đường SMA trên biểu đồ giá của tài sản mình quan tâm. Đường SMA sẽ cho thấy xu hướng chung của giá trong khoảng thời gian đã chọn.

Nếu đường SMA tăng lên, có nghĩa là xu hướng tăng. Còn khi  đường SMA giảm xuống, có nghĩa là xu hướng giảm.

Và nếu đường SMA ngang hoặc dao động trong một phạm vi nhỏ, có nghĩa là xu hướng ngang.

Để sử dụng đường SMA để tìm kiếm các tín hiệu giao dịch, người ta có thể quan sát các điểm cắt của giá và SMA.

Một số quy tắc cơ bản khi sử dụng đường trung bình là:

  • Khi giá cắt qua SMA từ trên xuống, có nghĩa là xu hướng tăng đã kết thúc và có thể bắt đầu một xu hướng giảm. Đây  là một tín hiệu bán.

Khi giá cắt qua SMA từ dưới lên, có nghĩa là xu hướng giảm đã kết thúc và có thể bắt đầu một xu hướng tăng. Đây là một tín hiệu mua.

Còn khi giá dao động quanh SMA, có nghĩa là không có xu hướng rõ ràng và thị trường đang trong trạng thái biến động. Đây là một tín hiệu trung lập.

Tuy nhiên, các tín hiệu này không phải lúc nào cũng chính xác và có thể bị sai lệch do các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, tin tức, sự kiện, v.v.

Do đó, người ta nên kết hợp đường SMA với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận và tăng cường các tín hiệu giao dịch.

Một cách phổ biến để làm điều này là sử dụng hai hoặc nhiều đường SMA với các khoảng thời gian khác nhau.

Ví dụ, người ta có thể sử dụng SMA 10 ngày và SMA 50 ngày trên cùng một biểu đồ.

Khi hai đường SMA cắt nhau, có nghĩa là có sự thay đổi trong xu hướng giá.

Một số quy tắc cơ bản là:

• Khi SMA ngắn hơn (SMA 10 ngày) cắt qua SMA dài hơn (SMA 50 ngày) từ dưới lên, có nghĩa là xu hướng tăng mới đã bắt đầu. Đây là một tín hiệu mua.

• Và khi SMA ngắn hơn (SMA 10 ngày) cắt qua SMA dài hơn (SMA 50 ngày) từ trên xuống, có nghĩa là xu hướng giảm mới đã bắt đầu. Đây là một tín hiệu bán.

Đây được gọi là các điểm cắt vàng (golden cross) hoặc chết (death cross), tùy thuộc vào hướng của điểm cắt.

Các điểm cắt này được coi là các tín hiệu mạnh và có thể dẫn đến các diễn biến lớn của giá.

Tóm lại, đường trung bình đơn giản (SMA) là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng và phổ biến. Đường trung bình được sử dụng để xác định xu hướng giá, sự hỗ trợ và kháng cự của giá, và các tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, SMA không phải lúc nào cũng chính xác và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác.

Do đó, người ta nên kết hợp SMA với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng hiệu quả giao dịch.