Điểm xoay chiều, kháng cự hỗ trợ, trendline, cấu trúc sóng
Phân tích kỹ thuật

Điểm xoay chiều – điểm chốt sóng

Điểm xoay chiều – điểm chốt sóng . Nền tảng của các công cụ hỗ trợ giao dịch

Điểm xoay chiều là điểm mà xu hướng hiện tại của giá cả chuyển sang xu hướng ngược lại, hay còn gọi là điểm chốt sóng. Tuy nhiên, điêm xoay chiều không bao hàm ý nghĩa đảo chiều một xu hướng. Nó chỉ có ý nghĩa là điểm chốt của một sóng nhỏ – một cấp sóng nào đó mà thôi. Qua đó giúp trader có cái nhìn rõ nét về sóng và xu hướng chạy của biểu đồ giá.

Quy tắc xác định đỉnh xoay chiều và đáy xoay chiều

  • Một đỉnh xoay chiều xác lập khi nó tạo thành bởi cum 5 cây nến. Trong đó, nó là cây nến có giá cao nhất, đồng thời 2 nến bên trái và 2 nến bên phải thấp hơn. Trường hợp khung thời gian lớn W1, M1 hay đặc biệt, thì có thể được xác định bằng 1 cây nến bên trái và 1 cây nến bên phải ( xác lập bằng 3 cây nến )
  • Một đáy xoay chiều xác lập khi nó tạo thành bởi cum 5 cây nến. Trong đó, nó là cây nến có giá thấp nhất, đồng thời 2 nến bên trái và 2 nến bên phải cao hơn. Trường hợp khung thời gian lớn W1, M1 hay đặc biệt, thì có thể được xác định bằng 1 cây nến bên trái và 1 cây nến bên phải ( xác lập bằng 3 cây nến )

đỉnh xoay chiều đáy xoay chiều hay điểm xoay cao điểm xoay thấp

Tại sao điểm xoay chiều rất quan trọng!

Điểm xoay chiều có vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật, vì chúng có thể giúp các nhà đầu tư nhận biết được thời điểm thích hợp để thay đổi chiến lược giao dịch, đảo ngược hoặc theo xu hướng mới, đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit). Nó cũng là gốc rễ của các cấu trúc sóng, kháng cự, hỗ trợ hay trendline

Các điểm xoay có thể được nhìn thấy và dự đoán bằng nhiều cách, như:

• Dựa trên lịch sử giá cả: Điểm xoay chiều là điểm mà giá cả đã từng quay đầu hoặc bật lên trong quá khứ, khi gặp phải hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

• Các chỉ báo kỹ thuật: Điểm xoay chiều là điểm mà các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự yếu đi hoặc mạnh lên của xu hướng hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật có thể là các chỉ số biến động (oscillators), các chỉ số xu hướng (trend indicators), v.v..
• Các mô hình kỹ thuật: Điểm xoay chiều là điểm mà các mô hình kỹ thuật cho thấy sự chuyển biến hoặc tiếp tục của xu hướng hiện tại. Các mô hình kỹ thuật có thể là các mô hình đảo chiều (reversal patterns), các mô hình tiếp diễn (continuation patterns), v.v..

Điểm xoay chiều, kháng cự hỗ trợ, trendline, cấu trúc sóng

Áp dụng như thế nào để đạt hiệu quả cao

Như bạn nhìn thấy, trên một biểu đồ giá sẽ có rất nhiều các điểm xoay cao và điểm xoay thấp .

Tuy nhiên, không phải điểm xoay nào cũng có thể sử dụng để giao dịch. Để hiểu thêm về cách sử dụng hiệu quả. Bạn cần biết thêm về khái niệm đỉnh vững bền và đáy vững bền.

Hai vị trí này rất quan trọng vì nó xác định cấu trúc sóng. Trong đó, đỉnh vững bền được xác định khi đường giá giảm xuống dưới đáy xoay chiều gần nó nhất trong cùng cấu trúc sóng.

Đáy vững bền xác lập khi đường giá vượt qua một đỉnh xoay chiều gần nó nhất, xét trên cùng một cấp độ sóng

 

xxxvideo xxx hindi