Công thức tính giá cổ phiếu điều chỉnh
Định Giá CK Hướng dẫn CK

Tính giá cổ phiếu điều chỉnh sau khi chia cổ tức, tăng vốn, phát hành thêm

Tính giá cổ phiếu điều chỉnh

Tính giá cổ phiếu điều chỉnh  là một trong những điều cơ bản mà một nhà đầu tư cần phải biết. Khi có sự chia tách cổ phiếu, tăng vốn bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng hay chia cổ tức bằng tiền mặt.

Giá thị trường của cổ phiếu sẽ điều chỉnh, đôi khi là sự điều chỉnh lớn, có ảnh hưởng đến những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính. Bởi lẽ, giá sau điều chỉnh thường là sẽ giảm xuống.

Nguyên tắc chung để tính giá điều chỉnh của thị trường đó là:
Synergy Fitness Studio – 1505 N Point St San Francisco, CA – Health & Fitness, Exercise & Fitness Programs, Health Clubs – (415)-595-7793 modified burpees sport fitness action: main benefits of exercising on the elliptical machine
Giá thị trường sẽ điều chỉnh sao cho tổng vốn hóa trước và sau khi biến động = khối lượng sau biến động * giá cổ phiếu đã điều chỉnh.

Công thức tính toán giá cổ phiếu khi điều chỉnh

P’ = ( P – C + P1*R1 + R2) / ( 1+R1+R2)

Trong đó

  • P : là giá thị trường của cổ phiếu trước ngày điều chỉnh
  • C: cổ tức bằng tiền mặt
  • P1: Giá cổ phiếu bán khi phát hành thêm, bán ưu đãi cho cổ động hiện hữu
  • R1: Tỉ lệ phát hành thêm ( %)
  • R2: Tỉ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu ( tức cổ đông không cần bỏ thêm tiền )

BẢNG TÍNH GIÁ CP ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG

Để tiện cho việc tính toán, cafexstock.com sẽ lập bảng tính sẵn theo công thức trên. Bạn chỉ cần nhập các thông số vào để xem kết quả nhé.

Công thức tính giá cổ phiếu điều chỉnh

xem thêm: công thức định giá cổ phiếu