lãi kép - kỳ quan thứ 8
Kiến thức cơ bản Tin tức

Công thức lãi kép | Tinh hoa tài chính | Kỳ quan số 8

Định nghĩa và công thức lãi kép – lãi đơn

Lãi đơn là khoản lãi định kỳ được rút ra từ vốn gốc của một khoản tiền gửi, khoản đầu tư.

Lãi kép là lãi suất hình thành khi đến kỳ rút lãi đơn, thay vì rút lãi ra khỏi khoản đầu tư ban đầu, lãi sẽ được cộng vào vốn gốc để lấy số lãi lớn hơn. Đây cũng được gọi là lãi nhập vốn

Công thức tính

FV = PV + n*r*PV = PV*(1+n*r)   Tính theo lãi đơn. Trong đó: n là số kỳ hạn gửi ( tính)  , r mức lãi đơn, PV : giá trị ban đầu

FV = PV*(1+r)^n       Tính theo lãi kép. Trong đó: n số chu kỳ tính, r : lãi kép, PV: giá trị ban đầu

Sự khác biệt về giá trị nhận được ở hai công thức được thể hiện qua đồ thị

công thức tính lãi kép và đồ thị

Một nhà đầu tư hiểu và vận dụng  lãi kép hiệu quả sẽ mang lại tỉ suất lợi nhuận đầu tư  rất cao. Điều kiện để đạt được đó là một thời gian đủ lâu và một mức lãi suất đều đặn

Bảng công thức tính lãi kép tự động

Nguồn tham khảo: lãi kép