Phân tích kỹ thuật

CHỈ SỐ VNINDEX 23 NĂM VÀ HAI CHU KỲ LỚN

CHỈ SỐ VNINDEX

chỉ số VNindex – góc nhìn dài hạn

Thị trường chứng khoán VN trong dài hạn. Dự báo 2023

Thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn và tiềm năng . Thị trường đã đi vào hoạt động từ năm 2000 và đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Hiện nay, trải qua 23 năm thị trường chứng khoán Việt Nam có hai sở giao dịch chính là Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) và Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), cùng với các sàn phái sinh và sàn UPCoM.

Chỉ số VNIndex thể hiện xu hướng biến động giá của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh ( HOSE)..

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhờ vào các yếu tố như tăng trưởng kinh tế ổn định, cải cách thể chế, hội nhập quốc tế và huy động vốn thành công. Theo số liệu của UBCKNN, tính đến cuối năm 2022, tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt hơn 6 triệu tỷ đồng, tương đương 100% GDP. Số lượng công ty niêm yết đã lên đến hơn 1,600 với tổng số lượng chứng khoán lưu hành là hơn 150 tỷ cổ phiếu.

23 năm và 02 chu kỳ lớn

  • Chu kỳ tăng giá đầu tiên từ khi thành lập sở tới 2009.
  • Và giai đoạn thứ hai từ 2009 cho tới nay

Để mang tính khách quan nhất, X Stock xin chia sẻ những hình ảnh sau đây và không bình luận gì thêm.

Quý nhà đầu tư tham khảo .

Chỉ số VNIndex dưới góc nhìn theo sóng Elliot

Vnindex và sóng dịch chuyển 2020 -2023

Biến động chỉ số VNIndex 2023

Biến động của thị trường theo từng con sóng ngắn hạn

thị trường ckvn 2020-2023

Chỉ số VNIndex giai đoạn 2020-2023

vnindex 2023 sẽ nhưu thế nào

VNIndex và góc nhìn dài hạn

Phân tích chỉ số VNIndex, góc nhìn dài hạn

góc nhìn theo sóng Elliot

Thị trường chứng khoán VN trong dài hạn. Dự báo 2023

Thị trường chứng khoán VN và 2 chu kỳ tăng trưởng – suy thoái

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *