Lợi nhuận trên doanh thu
Chỉ số tài chính

CHỈ SỐ ROS – TỈ LỆ LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU

CHỈ SỐ ROS – CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU

Chỉ số ROS phản ánh tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu thuần cho một kỳ kế toán. Tỉ lệ này càng cao chứng tỏ mức lợi nhuận thu được tính trên doanh số bán hàng càng cao.

Công thức tính tỉ lệ lợi nhuận ROS

CHỉ số ROS là gì

Dựa trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh ( Income Statement ) của kỳ đang báo cáo để lấy hai thông số lợi nhuận sau thuế và doanh thu thuần để tính chỉ số này.

Ý nghĩa của chỉ số lợi nhuận trên doanh thu – ROS

ROS được tính bằng đơn vị phần trăm, thể hiện 1 đồng doanh thu ghi nhận sẽ thu về bao nhiêu lợi nhuận sau thuế. Hay bao nhiêu phần trăm trên doanh thu sau khi trừ đi : giá vốn, chi phí, lãi vay, thuế,…

Chỉ số ROS nói chung càng cao càng thể hiện doanh nghiệp thu được nhiều lợi nhuận so với những gì bán ra

Đối với những ngành mới, những công ty tiên phong trong những lĩnh vực mới thì tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu có thể đạt ở mức cao, do tính cạnh tranh còn thấp. Khi thị phần đã được phủ kín, mức độ lợi nhuận trên doanh thu thường sẽ bằng với mức bình quân của ngành, trừ những công ty nổi trội.

ROS cũng nên được tính toán và so sánh theo từng ngành cụ thể, chẳng hạn ngành hàng không, ngân hàng thường có tỉ lệ ROS thấp trong khi các ngành dịch vụ, tiêu dùng, đồ uống thường có tỉ lệ cao hơn

Khi đánh giá chỉ số này của một doanh nghiệp, việc so sánh giữa các giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp nhà đầu tư cũng như nhà điều hành nhận ra những thay đổi đang diễn ra

Mối quan hệ giữa ROS với các chỉ số lợi nhuận khác

Tham khảo công thức. cafexstock sẽ giải thích thêm ở các bài sau

ROS*Vòng quay vốn chủ sở hữu = ROE

ROS*Vòng quay tài sản = ROA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *