chỉ số lợi nhuận trên tài sản
Chỉ số tài chính Kiến thức cơ bản

CHỈ SỐ ROA LÀ GÌ ? TỈ LỆ LỢI NHUẬN TRÊN TÀI SẢN

CHỈ SỐ ROA LÀ GÌ

Chỉ số roa là chỉ số tỉ lệ lợi nhuận sau thuế chia cho tổng tài sản của doanh nghiệp. Được tính theo công thức dưới đây

chỉ số roa là gì

LNST được lấy từ bảng báo cáo kết quả kinh doanh.

Tài sản là tất cả những gì doanh nghiệp đang sở hữu bao gồm: Tiền mặt, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, bằng sáng chế, đất đai, hàng tồn kho,….

Ý nghĩa của chỉ số ROA khi đánh giá doanh nghiệp.

ROA nói chung đánh giá khả năng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp trên tài sản đang có. Cụ thể nó thể hiện với một đồng tài sản của doanh nghiệp thì sinh ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.

Là chỉ số tham chiếu để so sánh giữa các doanh nghiệp trong ngành cũng như giữa các ngành khác nhau

Với các doanh nghiệp nhỏ có thể xem ROA gần giống như chỉ số ROI ( tỉ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư )

Tuy nhiên bạn đọc nên tìm hiểu kỹ hai khái niệm này, xét trên thị trường đầu tư chứng khoán hai khái niệm này sẽ rất khác nhau.

Xem thêm về chỉ số hoàn vốn đầu tư

Đánh giá ROA như thế nào ?

ROA ( Return On Asset ) là một trong những chỉ số lợi nhuận quan trọng khi đánh giá cổ phiếu. Khi tính toán chỉ số lợi nhuận trên tài sản này cần đặc biệt lưu ý nên xem nó như chỉ số bổ sung có tác dụng so sánh chứ không nên coi là chỉ số trọng yếu.

Bởi lẽ chỉ số này sẽ khác nhau tùy theo ngành nghề, chẳng hạn đối với các ngành bán lẻ yêu cầu hàng tồn kho lớn hay ngành hàng không có tài sản lớn thì tỉ lệ roa thường thấp hơn những ngành khác.

Mặt khác chỉ số ROA lớn cũng hàm chứa rất nhiều giả định ở đây. Ví dụ như doanh nghiệp có thể đang trong giai đoạn thanh lý tài sản hoặc bút toán làm giảm tài sản để nâng cao chỉ số này lên. Cũng có thể doanh nghiệp này không có nhu cầu đầu tư dài hạn do đó ROA cao, ảnh hưởng đến khả năng dài hạn của doanh nghiệp

Vậy nên chỉ nên lấy ROA làm chỉ số để so sánh khi đánh giá các doanh nghiệp

 

xxxvideo xxx hindi