Vĩ mô căn bản

Chỉ số GDP là gì? Ý nghĩa của GDP với nền kinh tế Cách tính GDP

Chỉ số GDP là gì? Ý nghĩa của GDP với nền kinh tế

CHỉ số GDP việt nam 2022

Chỉ số GDP hay còn gọi là tổng sản phẩm quốc nội, tên viết trong tiếng anh là ” Gross Domestic Product”. Đây là chỉ tiêu dùng để đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên phạm vi lãnh thỗ quốc gia, trong một khoảng thời gian nhất định.

GDP cùng với CPI là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế và tính ổn định của một quốc gia hay một vùng lãnh thổ nào đó.

Chỉ tiêu GDP ảnh hưởng đến chính sách kinh tế của một quốc gia vì nó phản ánh mức độ hoạt động kinh tế, sức mua và sức cạnh tranh của quốc gia đó.

Công thức tính  chỉ số GDP

Có ba phương pháp để tính chỉ số GDP, cụ thể như sau:

Phương pháp tổng chi tiêu:

GDP = C + I + G + (X – M)

trong đó C là tiêu dùng, I là đầu tư, G là chi tiêu chính phủ, X là xuất khẩu và M là nhập khẩu

Với phương pháp tổng thu nhập:

GDP = W + R + i + Pr + Ti + De

Trong đó W là tiền lương, R là tiền thuê tài sản, i là tiền lãi, Pr là lợi nhuận, Ti là thuế gián thu ròng và De là phần hao mòn tài sản cố định.

Và thứ ba là, phương pháp tổng sản xuất:

GDP = giá trị thêm của các ngành kinh tế.

Ý nghĩa của chỉ số GDP | Yếu tố quan trọng trong chính sách kinh tế

Một nền kinh tế mạnh được hiểu là có quy mô GDP lớn và đạt được mức tăng trưởng cao hoặc ổn định trong dài hạn.

GDP cao cho thấy nền kinh tế đang phát triển mạnh và có nhiều cơ hội kinh doanh.

Ngược lại, nếu GDP thấp cho thấy nền kinh tế đang suy thoái và có nhiều khó khăn về việc làm và thu nhập.

Khi đó, chính phủ có thể dùng các biện pháp chính sách như điều chỉnh thuế, chi tiêu công, lãi suất hay tỷ giá để ổn định hoặc kích thích GDP.

Quý nhà đầu tư có thể xem các chỉ tiêu GDP tại trang web chính thwucs của tổng cục thống kê , xem tại đây>>