Lạm phát là gì
Vĩ mô căn bản

Chỉ số CPI là gì ? Lạm phát là gì ? Những vấn đề cơ bản

Lạm phát là gì ? Chỉ số CPI là gì? Mức giá chung là gì?

Chỉ số CPI là công cụ để đo lường sự thay đổi giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ tiêu biểu cho người tiêu dùng. CPI thương được sử dụng để tính toán lạm phát bằng cách so sánh CPI của các năm khác nhau.

Lạm phát là hiện tượng tăng lên của mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.

Như vậy CPI và lạm phát có quan hệ mật thiết với nhau, lạm phát bao hàm chỉ số CPI tuy nhiên đây là hai khái niệm khác nhau.

Nói cách khác, CPI là phương  tiện để đo lường lạm phát.

Nói thêm, mức giá chung là mức giá trung bình của tất cả các hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế ở kỳ này so với kỳ gốc.

Giảm phát là tình trạng mức giá chung giảm liên tục trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ số CIP là gì ? Lạm phát là gì ? mức giá chung là gì

Các chỉ số thường được sử dụng để tính tỉ lệ lạm phát là :

  • Chỉ số giá hàng tiêu dùng CPI

  • Chỉ số giảm phát theo GDP

Những nguyên nhân gây lạm phát

Lạm phát do cầu kéo

Điều này xuất phát từ sự gia tăng tổng cầu trong nền kinh tế. Khi đó, đường tổng cầu AD dịch chuyển sang hướng bên phải,

Điều này làm cho sản lượng tăng và mức giá chung cũng sẽ tăng lên

Những nguyên nhân làm gia tăng tổng cầu

  • Tiêu dùng dân cư tăng lên
  • Doanh nghiệp tăng đầu tư
  • Chính phủ tăng cường mua hàng hóa, dịch vụ
  • Xuất khẩu ròng hay nước ngoài tăng cường mua hàng hóa trong nước.

Lạm phát do cung  – Lạm phát do chi phí đẩy

Trong trường hợp lạm phát do chi phí đẩy, do chi phí sản xuất tăng. Điều này khiến đường tổng cung AS dịch chuyển sang phía bến trái.

Do đó làm cho sản lượng giảm và mức giá chung tăng lên. Lúc này nền kinh tế vừa suy thoái vừa lạm phát – đây chính là trạng thái kinh tế đình lạm.

Những nguyên nhân làm chi phí sản xuât tăng

  • Tiền lương tăng nhưng năng suất lao động không tăng
  • Điều kiện khai tác, sản xuất khó khăn, khan hiếm hoặc tốn kém hơn
  • Thiên tai, chiến tranh, khủng hoảng làm một số mặt hàng, nhóm mặt hàng nhất định tăng giá
  • Thuế tăng

CPI & GDP là hai thước đo vĩ mô quan trọng để đánh giá và điều hành nền kinh tế. Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, công bằng, ổn định, bền vừng.

 

xxxvideo xxx hindi