Cách chơi chứng khoán hiệu quả

Cách chơi chứng khoán – Các loại Lệnh chứng khoán – Thời gian giao dịch

Cách chơi chứng khoán | Nên gọi là chơi hay đầu tư

cách chơi chứng khoán

cafexstock

Hiện nay rất nhiều người đầu tư cổ phiếu vẫn hay dùng tư ” chơi cổ phiếu “, đây có thể là thói quen mọi người thường hay gọi tên như vậy. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ một điều : Nếu bạn không nghiêm túc thì hãy gọi nó là ” chơi” , nếu bạn thật sự nghiêm túc thì có thể xem nó là kênh đầu tư hay hoạt động đầu tư chứng khoán. Vậy nên bạn muốn gọi như thế nào là tùy ở bạn

Rất nhiều người coi như trò chơi, họ xem đó là trò đánh bạc, bởi vậy đó là con đường làm giàu nhanh, cũng là con đường dẫn đến khánh kiệt nhanh nhất đối với họ

Vậy, Cách chơi thế nào

Như bao trò chơi khác, để học cách chơi chứng khoán  bạn cần làm những bước sau.

B1: Mở tài khoản để giao dịch chứng khoán

B2: Học luật chơi ( đầu tư ), làm quen vơi các nhân vật ( ở đây là các mã cổ phiếu – doanh nghiệp ). Server để chơi : HSX, HNX, UPCOM, OTC

B3: Nghiên cứu để có thể chiến thắng trong trò chơi

B4: Nhận phần thưởng về mình

 • Khả năng cao là những người ” chơi chứng khoán sẽ chỉ thực hiện hai bước là bước 1 và bước 2 sau đó ngồi mong chờ bước 4 xuất hiện
 • Nhà đầu tư thực sự sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho bước 3 và kết quả ở bước 4 sẽ đương nhiên xuất hiện

Một số quy định về giao dịch chứng khoán bạn nên biết

SÀN HSX: SÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Thời gian giao dịch trên thị trường chứng khoán

 
 Phương Thức Giao Dịch Giờ Giao Dịch Lệnh sử dụng

 Khớp lệnh định kỳ mở cửa

9h00’ đến 9h15’ ATO, LO

 Khớp lệnh liên tục I

9h15’ đến 11h30’ LO, MP
 Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’  
 Khớp lệnh liên tục II 13h00’ đến 14h30’ LO, MP
 Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 14h30’ đến 14h45’ ATC, LO
 Giao dịch thỏa thuận 09h00’ đến 15h00′  

2. Các phương thức khớp lệnh

 • Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. Nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau
  • Là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất.
  • Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn
 • Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.
 • Khớp lệnh thỏa thuận: Là phương thức giao dịch trong đó các thành viên tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch.
 • Ưu tiên về giá:
  • Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
  • Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 • Ưu tiên về thời gian:
  • Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

3. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá

 • Đơn vị giao dịch:

  • Giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 10 cố phiếu, chứng chỉ quỹ
  • Khối lượng tối đa của một lệnh đặt là 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
  • Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
  • Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.
  • Giao dịch cổ phiếu có khối lượng từ 01 đến 09 cổ phiếu (lô lẻ) : VNDIRECT sẽ hỗ trợ mua lại từ ngày 01 đến 25 hàng tháng với giá sàn theo danh mục công ty thu mua.
 • Đơn vị yết giá:

Mức Giá Đơn Vị Yết Giá
< 10,000 đồng 10 đồng
10,000 – 49,950 50 đồng
>= 50,000 100 đồng

4. Biên độ dao động giá:

 • Biên độ dao động giá quy định trong ngày: ± 7%
 • Giá:
  • Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)
  • Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động)
 • Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trong ngày giao dịch đầu tiên, giá giao dịch được biến động trong +/-20% giá giao dịch dự kiến.
 • Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, được giao dịch trở lại sau khi tạm dừng giao dịch trên 25 ngày, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên được giao dịch trở lại.
 • Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi được giao dịch trở lại sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Biên độ dao động giá 7% được áp dụng cho ngày giao dịch kế tiếp.

5. Lệnh giao dịch:

 • Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (Viết tắt ATO):
  • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.
  • Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
  • Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh
  • Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.
 • Lệnh giới hạn (LO)
  • Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc  tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.
 • Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (Viết tắt là ATC):
  • Tương tự như lệnh ATO nhưng được áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.
 • Lệnh thị trường (Viết tắt là MP)
  • Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
  • Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.
  • Nếu khối lượng đặt của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.
  • Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.
  • Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục
  • Lệnh MP sẽ tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.
  • Lệnh mua MP của nhà đầu tư nước ngoài sau khi khớp một phần, phần còn lại sẽ tự động hủy nếu chứng khoán hết room.

6. Hủy lệnh giao dịch:

 • Trong thời gian khớp lệnh định kỳ:

Khách hàng không được hủy lệnh giao dịch đã đặt trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ( bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang)

 • Trong thời gian khớp lệnh liên tục:

Khách hàng có thể yêu cầu nhân viên môi giới hủy lệnh nếu lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện, kể cả các lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện ở lần khớp lệnh định kỳ hoặc liên tục trước đó.

7. Thời gian thanh toán

Loại Giao Dịch Thời Gian Thanh Toán
Khớp lệnh T + 2
Thỏa thuận T + 2

CÁCH CHƠI CHỨNG KHOÁN TRÊN SÀN HNX: SÀN HÀ NỘI

Cách chơi chứng khoán trên sàn HNX
Không có phiên ATO, chỉ có phiên ATC
Thời gian giao dịch trên HNX
Khác biệt về lô giao dịch, biên độ so với HSX

QUY ĐỊNH GIAO DỊCH TRÊN SÀN UPCOM

1. Thời gian Giao dịch:

 
Phương Thức Giao Dịch  Giờ Giao Dịch  Loại lệnh
Khớp lệnh liên tục I  9h00′ đến 11h30′ LO
  Nghỉ giữa phiên  11h30’ đến 13h00’
Khớp lệnh liên tục II  13h00 đến 15h00′ LO
Thỏa thuận  9h00′ đến 15h00′

Trên sàn Upcom không có giao dịch định kỳ

2. Phương thức giao dịch:

 • Phương thức khớp lệnh liên tục
 • Phương thức thỏa thuận

3. Nguyên tắc khớp lệnh

 • Ưu tiên về giá
 • Ưu tiên về thời gian

4. Đơn vị giao dịch

 • Đối với lô chẵn: 100 cổ phiếu
 • Đơn vị giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
 • Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận.
 • Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

5. Đơn vị yết giá

 • Đơn vị yết giá đối với cổ phiếu: 100 đồng
 • Không quy định đơn vị yết giá đối với trái phiếu và giao dịch thỏa thuận

6. Biên độ dao động

 • Đối với cổ phiếu: ± 15%
 • Đối với cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên và cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là ± 40% so với giá tham chiếu.

7. Giá tham chiếu:

Giá tham chiếu là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

8. Lệnh giao dịch:

Lệnh giao dịch là lệnh giới hạn (LO). Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch cho đến khi bị huỷ bỏ hoặc đến khi kết thúc thời gian giao dịch.

9. Sửa, hủy lệnh trong phiên giao dịch

 • Việc sửa giá/ khối lượng và huỷ lệnh chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.
  • Trường hợp sửa khối lượng tăng: Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch.
  • Trường hợp sửa khối lượng giảm: Thứ tự ưu tiên của lệnh không thay đổi.

Tổng hợp bài viết

Cách chơi chứng khoán

Quy định về giao dịch chứng khoán

Sàn giao dịch (server chơi chứng khoán) : HSX, HNX, UPCOM