mô hình phân tích Chỉ số kinh doanh
Kiến thức CK Kiến thức cơ bản Phân tích CK

Các chỉ số kinh doanh quan trọng. Phân tích một bảng báo cáo KQKD

Các chỉ số kinh doanh quan trọng

Khi phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, ta sẽ thu được các chỉ số tài chính rất quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

  • Doanh thu và khả năng thị trường của doanh nghiệp
  • Cơ cấu các thành phần: giá vốn, chi phí, lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động
  • Lợi nhuận và khả năng tạo lợi nhuận
  • Các chỉ số tăng trưởng

Trình tự đánh giá báo cáo kết quả kinh doanh

xxxvideo xxx hindi