biên lợi nhuận gộp
Uncategorized

Biên Lợi Nhuận gộp | Cách tính và ý nghĩa chỉ số

Biên lợi nhuận gộp và cách tính tỉ số lợi nhuận gộp

biên lợi nhuận gộp – lãi gộp

biên lợi nhuận gộp

Biên lợi nhuận gộp ( Gross Profit ) hay còn có tên là lãi gộp là một trong những chỉ báo tài chính rất quan trọng trong định giá đầu tư, định huớng hoạt động cũng như trong phân tích đầu tư cổ phiếu.

Tỉ suất lợi nhuân gộp – hệ số tỉ lệ giữa giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần. Thể hiện giá vốn hàng bán chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu

Là phần còn lại sau khi trừ đi giá vốn hàng bán hoặc giá thành dịch vụ. Lợi nhuận gộp cần đảm bảo được các chi phí như : chi phí hoạt động, thuế, chi phí tài chính

Công thức và cách tính chỉ số tỉ suất lợi nhuận gộp

Đuợc tính theo phần trăm bằng cách lấy giá vốn/ doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận gộp = [(doanh thu thuần – giá vốn hàng bán) / doanh thu thuần]× 100%.

Ý nghĩa của tỉ suất lợi nhuận gộp

Hệ số lợi nhuận gộp  thuờng đuợc đặc trưng theo ngành, khi tính toán và so sánh chỉ số này cần so sánh với các công ty trong cùng ngành nghề để so sánh để đảm bảo tính thống nhất

Chỉ số biên lợi nhuận của ngành cho phép xác định ngành nào có biên lợi nhuận cao, ngành nào thấp. Từ đó giúp chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà đầu tư, nguời lao động có định huớng về đầu tư và nghề nghiệp đúng.

Chỉ số biên lợi nhuận của các công ty là chỉ báo quan trọng để so sánh các công ty trong ngành. Giúp nhà đầu tư có quyết định đầu tư hợp lý hơn

Một ngành, một công ty có biên lợi nhuận càng cao thì càng tốt. GOs càng cao chứng tỏ doanh nghiệp, ngành nghề còn dư địa phát triển, có khả năng chịu đựng truớc các rủi ro kinh tế. Nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần

Cách tìm và tính chỉ số

Bạn đọc có thể tính toán chỉ số này dựa vào bảng báo cáo kết quả kinh doanh.

Tại dòng số 1 : Doanh thu thuần

Tại dòng số 2 : Giá vốn hàng bán ( giá thành dịch vụ )

Tính theo công thức, dễ quá phải không nào.

Lưu ý: chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với chính công ty trong các giai đoạn, hay so sánh nó với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành nghề. Và hãy nhớ thêm, đây chỉ là một trong rất nhiều chỉ số phải xét đến khi đầu tư.