Công thức tính giá cổ phiếu điều chỉnh
Định Giá CK Hướng dẫn CK

Tính giá cổ phiếu điều chỉnh sau khi chia cổ tức, tăng vốn, phát hành thêm

Tính giá cổ phiếu điều chỉnh Tính giá cổ phiếu điều chỉnh  là một trong những điều cơ bản mà một nhà đầu tư cần phải biết. Khi có sự chia tách cổ phiếu, tăng vốn bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng hay chia cổ tức bằng tiền mặt. Giá thị trường của cổ […]

Vốn lưu động trong kinh doanh
Kiến thức cơ bản Tin tức

Vốn lưu động | Tầm quan trọng của vốn lưu động đối với doanh nghiệp

Vốn lưu động là gì? Khái niệm về vốn lưu động Vốn lưu động là dòng vốn thể hiện sức khỏe hoạt động của doanh nghiệp. Đảm bảo doanh nghiệp có thể hoạt động bình thường trong một khoảng thời gian nhất định, thường tính toán trong khoảng 12 tháng. Vốn lưu động nhỏ hơn […]

Cố đông công ty là gì
Cổ phiếu Kiến thức CK

Vốn Cổ Phần Là Gì? Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì?

Vốn cổ phần là gì? Vốn cổ phần là phần vốn góp mà các cổ đông trong công ty cổ phần cam kết góp vào doanh nghiệp để hình thành vốn pháp nhân của doanh nghiệp. Vì vậy vốn cổ phần cũng chính là vốn điều lệ của công ty. Cổ phần hay cổ phiếu […]