Nhà đầu tư F0
Tâm lý đầu tư Thị trường CK

Nhà đầu tư đổ xô mở tài khoản chứng khoán trong tháng cuối năm 2020

Nhà Đầu Tư Mở Tài Khoản Mới tăng kỷ lục Trong tháng 12, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 63.243 tài khoản chứng khoán, tăng 53% so với tháng trước đó và cũng là con số kỷ lục từ trước tới nay. Số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam […]