Lợi nhuận hoạt động
Uncategorized

Lợi nhuận hoạt động – EBIT | Công thức tỉ lệ lợi nhuận hoạt động

Lợi nhuận hoạt động là gì? Công thức tính lợi nhuận. Làm cách nào để nâng cao mức lợi nhuận này Lợi nhuận hoạt động là lợi nhuận trước lãi và thuế của doanh nghiệp được viết tắt là EBIT ( Earning Before Interest and tax ). Là thước đo để đánh giá khả năng […]

lợi nhuận ròng
Uncategorized

Lợi Nhuận Là Gì ? Bạn có thực sựu hiểu

Lợi nhuận là gì? Có những loại lợi nhuận nào? Thế nào là lợi nhuận gộp, lợi nhuận EBIT, EBITDA, lợi nhuận trước thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận là gì? Câu hỏi tuởng chừng rất đơn giản khi bạn kinh doanh, nhưng bạn có thực sự hiểu biết về con số này. […]

Phân tích chứng khoán
Uncategorized

Mua Cổ Phiếu Hay Là Mua Doanh Nghiệp

Mua cổ phiếu là đầu tư hay đầu cơ. Nếu đứng trong vai một người đi mua doanh nghiệp nhà đầu tư sẽ ra sao Mua cổ phiếu xét về mặt hình thức chỉ là việc mua và bán các cp trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bản chất của việc mua cổ phiếu […]

Cách chơi chứng khoán hiệu quả
Uncategorized

Phân Tích Chứng Khoán | Khoa học & Nghệ Thuật Tìm kiếm Lợi Nhuận

Phân tích chứng khoán là gì? Hãy nâng cao kiến thức tài chính – kế toán để hiểu khoa học & nghệ thuật tài chính  Phân tích chứng khoán là việc phân tích các doanh nghiệp, phân tích thị trường để đánh giá, định giá các doanh nghiệp, nhận định về tình hình thị trường. […]

thị trường chứng khoán
Uncategorized

Thị trường chứng khoán | Thị trường tài chính

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – PHONG VŨ BIỂU CỦA NỀN KINH TẾ | NƠI LƯU CHUYỂN DÒNG TIỀN VÀ LÀM CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG thị trường chứng khoán – những điều cần biết Đặt vấn đề: Thị trường chứng khoán là gì? thị trường tài chính có phải là thị trường chứng khoán hay không […]

chi so EPS là gì
Uncategorized

EPS là gì? Ý nghĩa và Công thức tính giá trị EPS

EPS LÀ GÌ? TẠI SAO NÓI ĐÂY LÀ CHỈ SỐ QUAN TRỌNG EPS là gì ? EPS ( Earning Per Share ) Là phần lợi nhuận trên mỗi cổ phần mà cổ đông sở hữu – lợi nhuận trên một cổ phiếu sau khi trừ đi tất cả các chi phí phát sinh của doanh […]

giá cổ phiếu hôm nay
Uncategorized

Giá Cổ Phiếu | Tính Toán Giá CP Dựa Vào Số Năm Hoàn Vốn Đầu Tư

Giá Cổ Phiếu | Định Giá CP dựa vào số năm hoàn vốn đầu tư Giá cổ phiếu là mức giá mà nhà đầu tư trả để được sở hữu một phần cp của doanh nghiệp. Vậy với mức giá mà bạn chấp nhận trả này, thì sau bao lâu bạn sẽ thu hồi được […]

biên lợi nhuận gộp
Uncategorized

Biên Lợi Nhuận gộp | Cách tính và ý nghĩa chỉ số

Biên lợi nhuận gộp và cách tính tỉ số lợi nhuận gộp biên lợi nhuận gộp – lãi gộp Biên lợi nhuận gộp ( Gross Profit ) hay còn có tên là lãi gộp là một trong những chỉ báo tài chính rất quan trọng trong định giá đầu tư, định huớng hoạt động cũng […]

Lợi nhuận trên doanh thu
Uncategorized

CHỈ SỐ ROS – TỈ LỆ LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU

CHỈ SỐ ROS – CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU Chỉ số ROS phản ánh tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu thuần cho một kỳ kế toán. Tỉ lệ này càng cao chứng tỏ mức lợi nhuận thu được tính trên doanh số bán hàng càng cao. Công thức tính tỉ […]

chỉ số lợi nhuận trên tài sản
Uncategorized

CHỈ SỐ ROA LÀ GÌ ? TỈ LỆ LỢI NHUẬN TRÊN TÀI SẢN

CHỈ SỐ ROA LÀ GÌ Chỉ số roa là chỉ số tỉ lệ lợi nhuận sau thuế chia cho tổng tài sản của doanh nghiệp. Được tính theo công thức dưới đây LNST được lấy từ bảng báo cáo kết quả kinh doanh. Tài sản là tất cả những gì doanh nghiệp đang sở hữu […]