Thị giá cổ phiếu, giá thị trường
Hướng dẫn CK Kiến thức cơ bản

Thị giá cp là gì? Giá trị sổ sách của cp là gì?

Thị giá cổ phiếu là gì? Giá trị sổ sách của cp là gì? thị giá cổ phiếu – giá thị trường Giá cp phụ thuộc vào những yếu tố nào Thị giá cp là gì Trả lời : Thị giá của cổ phiếu là giá trị thị truờng của cổ phiếu. Là giá mà […]

xxxvideo xxx hindi
chỉ số roe là gì
Chỉ số tài chính Kiến thức cơ bản

ROE LÀ GÌ ? TẠI SAO NÓI ROE LÀ CHỈ SỐ QUAN TRỌNG NHẤT

ROE LÀ GÌ ? Khái niệm công thức tính Ý nghĩa của chỉ số ROE   Return On Equity hay viết tay là ROE, nghĩa là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hay được hiểu theo nghĩa đơn giản trong làm ăn nghĩa là lãi vốn. Công thức tính chỉ số ROE Được tính […]