chi so EPS là gì
Kiến thức CK

EPS là gì? Ý nghĩa và Công thức tính giá trị EPS

EPS LÀ GÌ? TẠI SAO NÓI ĐÂY LÀ CHỈ SỐ QUAN TRỌNG

EPS là gì ? EPS ( Earning Per Share ) Là phần lợi nhuận trên mỗi cổ phần mà cổ đông sở hữu – lợi nhuận trên một cổ phiếu sau khi trừ đi tất cả các chi phí phát sinh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

Chỉ số EPS thường được tính theo Quý, theo Năm. Ví dụ, một cp năm nay có eps = 2000 đ nghĩa là mỗi cổ phần của công ty sẽ tăng thêm 2000 đ giá trị

Hay còn được gọi là lợi nhuận cho mỗi cổ phần của công ty. Giá trị của chỉ số EPS chính là thước đo khả năng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp, là một trong những chỉ số quan trọng nhất để nhà đầu tư đánh giá cp.

Hai chỉ số EPS mà bạn nhất định phải biết

EPS cơ bản (Basic EPS) :

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu.
EPS cơ bản = (Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức dành cho cổ phiếu ưu đãi)/Số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ

EPS pha loãng (Diluted EPS) :

Lãi suy giảm trên 1 cổ phiếu.
chỉ số này chính xác hơn, và cần được theo dõi vì

Các doanh nghiệp đôi khi phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu phát hành thêm, các quyền mua mà sau này được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong tương lai.

 Ý NGHĨA CỦA EPS LÀ GÌ

Như đã định nghĩa là lợi nhuận trên mỗi cổ phần, chỉ số này càng lớn càng tốt, càng chứng tỏ doanh nghiệp có mức sinh lời nhanh.

Tuy nhiên, rất có thể bạn sẽ bị đánh lừa ở điểm này đấy, bởi lẽ những doanh nghiệp có EPS cao thường đã được thị trường đánh giá cao, thậm chí là quá cao. Vậy nên hãy cẩn thận!!

 

Giá thị trường của cp = EPS* P/E do vậy sự thay đổi của EPS chắc chắn sẽ làm thay đổi giá cổ phiếu.

Một cổ phiếu có EPS hiện tại đang cao, thì rất có khả năng giá của nó không còn thấp nữa

Nếu có thể tìm được cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng EPS tốt trước thị trường, khi giá cp vẫn đang còn hời, rất có thể bạn sẽ có được một khoản đầu tư lớn!

Vậy nên EPS cao là rất tốt, nhưng điều quan trọng là hãy kiểm tra chỉ số P/E nhé vì nếu không cẩn thận có thể sẽ phải chờ đợi một thời gian dài bạn mới hoàn được vốn đầu tư đấy

 

 

 

2 Replies to “EPS là gì? Ý nghĩa và Công thức tính giá trị EPS

 1. My name is Pete and I want to share a proven system with you that makes me money while I sleep! This system allows you to TRY the whole thing for F R E E for a whole 30 days! That’s right, you can finally change your future without giving up any sensitive information in advance! I signed up myself just a while ago and I’m already making a nice profit.

  In short, this is probably the BEST THING THAT EVER HAPPENED TO YOU IF YOU TAKE ACTION NOW!!!

  If you’re interested in knowing more about this system, go to http://globalviralmarketing.com/?ref=qkgWOPkN5RoC1NWh and try it out. Again, it’s FREE!

  You can thank me later

  /Pete

 2. You are well aware that most of us have very great opportunities to change ourselves in such a way that our goals become more achievable.

  To do this, you can go to trainings and get an impulse to move towards your goal.

  But what to do if there is no financial or other opportunity to participate in trainings?

  Is it possible to change yourself to become more efficient?

  In addition, the coach may simply not give the changes that you need.

  For example, your work is related to sales, but you do not get pleasure from sales. You know everything about sales, but you have no enthusiasm to engage in this activity. Therefore, you sell worse than your colleagues, who sell and enjoy the process.

  Can you love the sales process? After all, no one training you do not give such changes.

  It turns out that such technology of internal changes and discoveries in the qualities you need is available. It is called Technology Self-Transformation of the Person.

  Read about this unique technology in the book Start Your Life Again. 4 steps to a new reality “on the site https://sviyash.org/

  The author of the technology has devoted more than 20 years to the research of those internal barriers that prevent us from being effective on the way to our goals. And determined the most correct sequence of independent actions that will allow us to achieve our goals.

  No consultants, no trainers, you work on yourself independently. Try it and make sure it works.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *